Hệ thống điều khiển rung và ứng dụng trong công nghiệp (Part 2)

Hệ thống điều khiển rung Hệ thống điều khiển rung điển hình  bao gồm một vài các bộ phận khác nhau trong hình 4: Mỗi một bộ phận trong hệ thống điều khiển rung sẽ có một mục đích riêng biệt: Vibration Controller: PC với phần mềm LMS Test.Lab – Điều này được sử dụng

Tiếp tục đọc »

Thử nghiệm điều khiển rung là gì? (Part 1)

Thử nghiệm điều khiển rung (Vibration control testing), còn được gọi là mô phỏng môi trường, cho phép kỹ thuật xác nhận độ tin cậy của sản phẩm thông qua kiểm tra được kiểm soát và nhất quán. Các thử nghiệm này thường đẩy nhanh quá trình xác nhận độ bền bằng cách tạo ra

Tiếp tục đọc »

Mô phỏng rung, ồn với LMS Virtual.Lab NVH Response Analysis

LMS Virtual.Lab Noise and Vibration LMS Virtual.Lab Noise and Vibration cung cấp phương pháp phân tích rung, ồn độc đáo và thông minh kết hợp mô hình hóa phần tử hữu hạn (FE) với các mô hình thử nghiệm mẫu. Ngoài các liên kết đến thử nghiệm, LMS Virtual.Lab Noise and Vibration sử dụng dữ

Tiếp tục đọc »