Thiết kế, xác minh và thử nghiệm âm thanh của sản phẩm

Thử nghiệm âm thanh Chất lượng âm thanh và thiết kế âm thanh là các khía cạnh quan trọng của hiệu suất sản phẩm. Âm thanh đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải đúng thông điệp về các tính năng và chức năng của một sản phẩm và củng cố các thuộc

Tiếp tục đọc »

Xác thực dữ liệu, phân tích, cộng tác và báo cáo với Simcenter

Phân tích và cộng tác Khi lượng dữ liệu từ các chiến dịch thử nghiệm thực và ảo tăng lên, điều cơ bản là thiết lập và theo dõi. Chuyển đổi nhanh chóng, trực quan hóa, giải thích, so sánh, phân tích, báo cáo và chia sẻ dữ liệu là các công việc hàng ngày

Tiếp tục đọc »

Dẫn đầu cuộc đua đổi mới cho điện khí hóa hệ truyền động

Mô phỏng xe điện Đáp ứng các quy định khí thải nghiêm ngặt trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất cao và sự êm ái của xe. Simcenter Amesim giúp bạn chiến thắng trong cuộc đua điện khí hóa bằng cách cung cấp cho bạn các công cụ thích hợp để nắm lấy sự phát

Tiếp tục đọc »