Phần mềm mô phỏng cấu trúc Simcenter Structural Analysis

  

Bài viết này giúp các bạn hiểu được cách các sản phẩm phản ứng dưới áp lực hoặc rung động là điều quan trọng trong bất kỳ ngành công nghiệp nào. Tuy nhiên, khi các sản phẩm và vật liệu ngày càng trở nên phức tạp, các kỹ sư cần những công cụ vượt ra ngoài phân tích tuyến tính-tĩnh. Siemens cung cấp phần mềm phân tích cấu trúc mà bạn cần để mô phỏng một loạt các ứng dụng trong một môi trường người dùng duy nhất. Bạn không còn cần một công cụ riêng lẻ cho tuyến tính-tĩnh, một công cụ để nghiên cứu độ mỏi và một công cụ khác để phân tích phi tuyến tính. Thay vào đó, Siemens có thể hợp nhất các công cụ phân tích cấu trúc trênvào một phần mềm duy nhất là Simcenter Structural Analysis Software 

Phần mềm Simcenter Structural Analysis giúp mô phỏng chính xác các vấn đề 

1. Phân tích tuyến tính

Phân tích tuyến tính được sử dụng để giải quyết các vấn đề tĩnh, chẳng hạn như xác định xem kết cấu có bị hỏng khi chịu tải trọng quy định hay không và cũng có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề nhất thời khi tải trọng thay đổi theo thời gian. Simcenter Structural Analysis bao gồm nhiều tính năng tích hợp hoàn chỉnh giúp phân tích tuyến tính, bao gồm cả phân tích tuyến tính-tĩnh, chế độ bình thường và độ vênh. Bạn có thể sử dụng các tính năng này để đánh giá hiệu suất kết cấu cho các ứng dụng trong nhiều ngành khác nhau.

2. Phân tích phi tuyến tính

 

Phân tích phi tuyến là lựa chọn mô phỏng thích hợp nếu biến dạng lớn và giả định vật liệu tuyến tính không hợp lệ. Phần mềm này sẽ giải quyết một loạt các vấn đề phân tích phi tuyến. Bộ giải phân tích ẩn và rõ ràng phi tuyến tính cho phép các kỹ sư giải quyết các vấn đề đơn giản như chốt nhựa hoặc phức tạp như phân tích độ nén của thân xe ô tô. Các tính năng được tích hợp cho phép bạn thực hiện phân tích tạo hình kim loại hoặc đánh giá hiệu suất phần cứng điện tử trong quá trình mô phỏng thử nghiệm thả rơi có tác động mạnh.

3. Rung động khí động học

Rung động khí động học là một hiện tượng quan trọng trong đó xảy ra dao động cấu trúc không ổn định trong khung máy bay do tần số cộng hưởng đến từ luồng không khí xung quanh máy bay đang chuyển động. Các kỹ sư cần phải hiểu khi nào và ở đâu rung sẽ là một vấn đề. Simcenter bao gồm các công cụ bạn cần để dự đoán và tránh hiện tượng rung không mong muốn một cách chính xác.


Xem thêm bài viết tại: https://plm.sw.siemens.com/en-US/simcenter/simulation-test/structural-analysis/

Thông tin khác