Camera tốc độ cao – nac Image Technology

Manufacture: NAC Image Technology
SKU: nac Image

nac Image Technology là một công ty hàng đầu trên thế giới trong việc phát triển và sản xuất các hệ thống phân tích hình ảnh và phân tích chuyển động. nac Image Technology cung cấp hệ thống phân tích hình ảnh và phân tích chuyển động tốc độ cao cho phép các cơ sở nghiên cứu / thử nghiệm và sản xuất kỹ thuật có lợi thế cạnh tranh.nac Image Technology là một công ty hàng đầu trên thế giới trong việc phát triển và sản xuất các hệ thống phân tích hình ảnh và phân tích chuyển động. nac Image Technology cung cấp hệ thống phân tích hình ảnh và phân tích chuyển động tốc độ cao cho phép các cơ sở nghiên cứu / thử nghiệm và sản xuất kỹ thuật có lợi thế cạnh tranh.

Quan hệ đối tác chiến lược và kinh nghiệm hàng thập kỷ với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp đã tạo ra khả năng tích hợp phần cứng ghi hình tốc độ cao nhất với phần mềm phân tích chuyển động và các hệ thống xử lý hình ảnh tinh vi.

Các dòng sản phẩm của nac Image Technology dễ nâng cấp, đáng tin cậy và dễ sử dụng là giải pháp hiệu quả chi phí cho các vấn đề về phân tích hình ảnh tốc độ cao nhất và phân tích chuyển động khó khăn, phức tạp nhất.

nac Image Technology không ngừng mở rộng giới hạn về tầm nhìn của con người bằng cách sử dụng công nghệ phần mềm điện tử và quang học mới nhất để tạo ra các hệ thống ghi hình tiên tiến. Những hệ thống này thúc đẩy khoa học và nghệ thuật thu thập, nâng cao chất lượng, ghi và phân tích hình ảnh.

Công nghệ của nac Image Technology thúc đẩy các tiến bộ trong các lĩnh vực như giao diện người/máy, kỹ thuật, y học, thể thao, kiểm nghiệm phá hoại, công nghiệp phim ảnh, cũng như thiết kế, chế tạo máy móc …

Dải sản phẩm của nac Image Technology bao gồm:

MEMRECAM Q Series

nac MEMRECAM Q1

nac MEMRECAM Q5

MEMRECAM HX Series

nac MEMRECAM HX-7s

MEMRECAM HXe Series

nac MEMRECAM HX-5e

nac MEMRECAM HX-3e

Xem các clip quay bằng camera tốc độ cao:

High Speed Camera Video Clip Gallery