Phần mềm Siemens Simcenter Testlab

SKU: SIEMENS SIMCENTER TESTLAB

Phần mềm thu thập và phân tích dữ liệu Siemens Simcenter Testlab

Siemens Simcenter Testlab là một phần mềm nổi bật giúp kiểm tra ồn, rung và độ bền của các thiết bị phức tạp khác nhau một cách chính xác nhất. Từ đó, dễ dàng xác định động của cấu trúc để có những giải pháp thực hiện phù hợp.

Phần mềm chứa các module xử lý âm thanh, máy quay, động lực học kết cấu, kiểm soát rung ồn, độ bền và truyền nhận dữ liệu tốc độ cao. Cho phép tối ưu việc thiết lập kênh thử nghiệm, xác thực phép đo, báo cáo và chia sẻ kết quả.

Phát hành với 2 phiên bản: Simcenter Testlab và Simcenter Testlab Neo. Sử dụng tương thích với bộ thu thập dữ liệu Simcenter SCADAS. Dễ dàng cài đặt trên hệ điều hành Windows PC và TabletPhần mềm Simcenter Testlab

 1. Chứa các module xử lý âm thanh, máy quay, động lực học kết cấu, kiểm soát rung ồn, độ bền và truyền nhận dữ liệu tốc độ cao.
 2. Cho phép tối ưu việc thiết lập kênh thử nghiệm, xác thực phép đo, báo cáo và chia sẻ kết quả.
 3. Phát hành với 2 phiên bản: Simcenter Testlab và Simcenter Testlab Neo.
 4. Sử dụng tương thích với bộ thu thập dữ liệu Simcenter SCADAS.
 5. Dễ dàng cài đặt trên hệ điều hành Windows PC và Tablet
 

Các thử nghiệm có thể tiến hành bởi Simcenter Testlab

 
Thử nghiệm động lực học kết cấu
 1. Thử nghiệm va đập nhằm xác định hàm đáp ứng tần số.
 2. Thử nghiệm saker đầu vào, đầu ra (MIMO) bao gồm: Swept sine và Stepped sine
 3. Thử nghiệm chế độ thông thường. phân tích modal, phân tích độ lệch hoạt động (operational deflection shapes-ODS) Phân tích order dựa trên phân tích modal và thử nghiệm rung trên mặt đất (ground vibration testing-GVT).
 4. Dự đoán thay đổi nhằm tính toán ảnh hưởng của việc bổ sung hoặc loại bỏ khối lượng, độ cứng, giảm chấn trên các mô hình thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm modal có hể được so sánh với kết quả mô phỏng.
 
 Kiểm tra độ bền
 1. Đo độ biến dạng và các thông số quan trọng khác như: lực, tốc độ, độ dịch chuyển…
 2. Lọc tiếng ồn ở tần số cao.
 3. Phân tích tải thành các chu kỳ thông qua “rainflow counting”.
 4. Hiểu được độ mỏi của sản phẩm bằng cách phân tích ứng suất, biến dạng.
 5. Đẩy nhanh thử nghiệm độ bền mà không tạo ra lỗi.
 
Thử nghiệm âm thanh
 1. Ghi âm bằng microphone.
 2. Đo đạc chỉ số âm thanh.
 3. Thử nghiệm vật liệu và các bộ phận (hao tổn trong quá trình truyền âm, độ hấp thụ âm thanh).
 4. Kiểm tra công suất âm và cường độ âm thanh.
 5. Xác định nguồn âm.
 6. Kiểm tra tiếng ồn truyền qua bao gồm cả bên trong và bên ngoài.
 
Phân tích đường truyền
 1. Phân tích đường truyền đơn hoặc đa tham chiếu.
 2. Bộ kích thích nguồn Q cho phép đo FRF nhanh chóng.
 3. Phân tích đường truyền trên miền thời gian.
 4. Phân tích trong quá trình hoạt động.
 
Máy quay
 1. Order tracking, hiển thị order dưới dạng biểu đồ màu hoặc biểu đồ thác nước.
 2. Cân bằng trục quay bằng mặt phẳng đơn hoặc kép.
 3. Phân tích rung dao xoắn.
 4. Xử lý dự liệu trên miền góc để xem dữ liệu theo chu kỳ/vòng thay vì thời gian.
 
Kiểm soát dao động và thử nghiệm môi trường
 1. Tự kiểm tra nhằm ngăn ngừa hỏng hóc không mong muốn cho shaker và đối tượng thử nghiệm.
 2. Thử nghiệm điều khiển ngẫu nhiên và điều khiển hình sin theo vòng kín.
 3. Kiểm tra chế độ kết hợp.
 4. Sao chép dạng sóng một trục để tái tạo lịch sử thời gian chính xác.
 5. Kiểm tra nhiều trục trong đó nhiều máy kích thích được áp dụng theo nhiều hướng giúp giảm thời gian kiểm tra chất lượng.
 6. Thử nghiệm phản hồi sock được sử dụng để tạo các sự kiện rung động mạnh.
 
Kiểm tra thông lượng tốc độ cao
 1. Chân đếm tốc độ cao Simcenter SCADAS.
 2. Cấu hình rời rạc hoặc tổng thể.
 3. Node thu nhận dữ liệu được đồng bộ hóa và sao lưu dữ liệu lên máy chủ.
 4. Các trạm giám sát và cảnh báo.


Tham khảo thêm tại bài viết: https://community.sw.siemens.com/s/article/simcenter-testlab