Thuật ngữ: Business Intelligence Systems

Business Intelligence Systems được hiểu là hệ thống phân tích dữ liệu kinh doanh (thu thập, đánh giá và đại diện) dữ liệu và sự kiện dưới dạng điện tử. Mục tiêu là sử dụng các hệ thống này để có được kiến thức dẫn đến các quyết định chiến lược và hành động tốt hơn liên quan đến mục tiêu của công ty. Các quy trình hỗ trợ CNTT thu thập thông tin từ dữ liệu (thường không có cấu trúc) để người ra quyết định có cơ sở quyết định. Các hệ thống tình báo kinh doanh làm cho nó có thể tối ưu hóa các quy trình kinh doanh, giảm chi phí và tạo ra các mối quan hệ bên ngoài của công ty có lợi hơn theo một khuôn mẫu được xác định, vì vậy nó có thể bị ngăn chặn bởi người nhận có đáp ứng tần số được lập trình với cùng mã, do đó nó chính xác theo với tần số phát.

This post is also available in: enEnglish

Chia sẻ bài đăng này
  ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *