CAN bus trong LMS Test.Lab

Đọc thông tin CAN bus bằng phần mềm LMS Test.Lab và thiết bị LMS SCADAS

Đầu tiên kết nối SCADAS với CAN bus. Tất cả các thiết bị LMS SCADAS được trang bị chức năng CAN bus đều có đầu kết nối trực tiếp 9 chân (card CN4) hoặc bộ chuyển đổi từ dầu 9 chân sang đầu kết nối 4 chân như trong hình 1.

Hình 1: Đầu nối CAN bus trên thiết bị LMS SCADAS

Thiết bị LMS SCADAS sau đó cần phải được kết nối với xe thông qua chuẩn kết nối OBD-II. Đầu nối OBD-II nằm dưới bảng điều khiển trên hầu hết các phương tiện. Tai cần phải sử dụng cáp chuyển đổi từ đầu 9 chân sang đầu OBD-II.

Hình 2: Vị trí thường gặp cho cổng OBD trên xe ô tô ở phía dưới bảng điều khiển (trái)
               Cáp chuyển đổi từ đầu 9 chân sang OBD-II (phải).

Để có được tín hiệu từ CAN bus ta phải cài đặt một số chức năng trong phần mềm LMS Test.Lab Signature như hình 3. Lực chọn  Add-in nằm trong “Tools -> Add-ins” từ thanh menu LMS Test.Lab.

Hình 3: Tích chọn “Vehicle bus” từ tab “Tools -> Add-ins” trên thanh menu LMS Test.Lab

Chuyển tới tab ‘Channel Setup’ ở góc trên bên phải, chọn ‘CAN Settings’ (Hình 4).

Hình 4: Chọn tab ‘Channel Setup’ ở góc trên bên phải rồi chọn ‘CAN Settings’

Trong menu CAN settings, chọn một file DBC bằng cách click vào mục “DB Path” như hình 9. Điều này để lựa chọn các kênh thông tin CAN có sẵn trong của LMS Test.Lab. Sau đó, nếu file DBC bị thay đổi hoặc sửa đổi, thì cần phải chọn lại file mới trong mục DB Path.

Hình 5: Click mục “DB Path” và chọn file DBC

Sau khi chọn tập tin DBC, thay đổi tốc độ truyền, thiết bị CAN, và chế độ nhận dạng CAN (Hình 6).

Hình 6: Chọn tốc độ truyền, thiết bị CAN và chế độ nhận dạng CAN

Một số chú ý:

 1. View in Can Overview – Chọn hộp này để xem các kênh từ mạng CAN.
 2. Baud Rate – Tốc độ truyền theo Kbit/s. Tốc độ có thể là 125000 Kbit/s, 250000 Kbit/s, 500.000 Kbit/s và 1.000.000 Kbit/s. Đối với hầu hết các loại xe, thường là “500000”.
 3. CAN Device – Đây là card nằm trong trong thiết bị LMS SCADAS. Ví dụ, trên một thiết bị LMS SCADAS Mobile, có sẵn những cổng CAN và card CAN tùy chọn. Trường này cho phép chọn đúng thiết bị đầu vào CAN. “XS 1” là cổng CAN trên thiết bị LMS SCADAS XS.
 4. CAN ACK – Thiết lập chế độ nhận dạng CAN thành ‘Passive’ bởi vì các tín hiệu CAN đã được phát truyền đi. Chế độ ‘Active’ không bắt buộc.

Các kênh đơn lẻ có thể được chọn để xem và ghi lại từ file DBC của CAN bus như hình 7.

Hình 7: Chọn các kênh CAN riêng lẻ để xem và ghi

Để xem và ghi lại kênh CAN riêng biệt:

 1. Nhấn nút “Show All” để hiển thị tất cả các kênh CAN.!!!
 2. Filter- Có thể có hơn một nghìn kênh trong một tệp CAN DBC. Để tìm một kênh riêng, hãy nhập toàn bộ hoặc một phần tên CAN và nhấn quay lại. Ví dụ: để tìm động cơ vòng / phút, hãy thử gõ “rpm” và nhấn trở lại.
 3. Selection- Nhấn ON vào trường Chọn để xem / ghi các kênh mong muốn.
 4. Nút “Apply” – Nhấn Apply để làm cho các kênh CAN đã chọn hoạt động.

Sau khi nhấn “Apply”, các kênh CAN cần được liệt kê trong phần Channel Setup (Hình 8). Chuyển sang chế độ xem thiết lập kênh bằng cách sử dụng nút bật / tắt ở phía trên bên phải của bảng tính.

Hình 8: Channel Setup với kênh tương tự (trên cùng) and CAN bus channels (phía dưới)

Trong chế độ Cài đặt kênh Channel setup, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Channel Setup – Ở phía trên bên phải, chuyển từ CAN Settings tới Channel Setup.
 2. Upper/Lower – Các kênh analog được liệt kê ở trên cùng. Các kênh CAN được liệt kê ở dưới bên phải.
 3. Raw CAN bus – Ở phía dưới bên trái, có một CHECKBOX được bật mặc định để ghi lại toàn bộ tín hiệu CAN bus. Tín hiệu raw CAN có thể được giải mã với DBC sau khi thực hiện đo.

Trong bảng tính ‘Measure’, các kênh CAN bus có thể được hiển thị trong khi đo như thể hiện trong hình 9.

Hình 9: Chọn các kênh để hiển thị từ ‘Data Explorer’ ; kéo và thả chúng trong các màn hình

Để hiển thị dữ liệu CAN bus trong bảng tính Measure:

 1. Mở Màn hình – Nhấp vào một trong các biểu tượng để tạo một màn hình hiển thị để xem dữ liệu.
 2. Data Explorer – Để chọn dữ liệu cần hiển thị trong màn hình, hãy điều hướng vào thư mục “Dữ liệu Trực tuyến -> Lấy mẫu cố định -> Màn hình -> Lịch sử Thời gian”.
 3. Kéo và Thả – Bất kỳ dữ liệu nào có biểu tượng màu xanh lam và được kéo và thả vào màn hình.

Nguồn: Siemens

 

This post is also available in: enEnglish

Chia sẻ bài đăng này
  , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *