CAN bus trong LMS Test.Lab

CAN bus trong LMS Test.Lab

Đầu tiên kết nối SCADAS với CAN bus. Tất cả các đơn vị SCADAS được trang bị CAN bus đều có đầu nối trực tiếp 9 chân hoặc cáp bộ tiếp hợp 9-chân như thể hiện trong hình 1.

Hình 1: Đầu nối CAN bus trên phần cứng SCADAS

SCADAS sau đó cần phải được kết nối với xe thông qua cáp nối kết chẩn đoán (OBT). Đầu nối OBD nằm dưới bảng điều khiển trên nhiều phương tiện. Để kết nối với đầu nối 9 chân của SCADAS, một OBD đến 9 pin cáp là cần thiết. Cáp và vị trí OBD được mô tả trong Hình 2.

Hình 2: Phải – Vị trí điển hình cho đầu nối OBD trên xe ô tô dưới bảng điều khiển,
               Trái – Một cáp 9 chân đến cáp OBDII kết nối SCADAS với một chiếc xe

Để có được các tín hiệu CAN bus cùng lúc với các phép đo tương tự, bật phụ tùng “Vehicle Bus” của LMS Test.Lab Signature như hình 3. Menu bổ sung nằm trong “Tools -> Add-ins” từ menu chính LMS Test.Lab.

Hình 3: Bật “Vehicle bus” từ “Tools -> Add-ins” trong menu chính LMS Test.Lab

Chuyển tới bảng tính ‘Channel Setup’. Ở góc trên bên phải, chọn ‘CAN Settings’ từ menu thả xuống (Hình 4).

Hình 4: Ở phía trên bên phải của bảng ‘Channel Setup’, chọn ‘CAN Settings’

Trong menu CAN settings, chọn một tập tin DBC bằng cách nhấp vào “DB Path” tế bào như trong hình 9. Điều này làm cho các kênh CAN thông tin có sẵn bên trong của LMS Test.Lab để lựa chọn. Sau đó, nếu tệp DBC được thay đổi hoặc sửa đổi, nó cần phải được chọn lại thông qua menu Đường dẫn DB.

Hình 5: Nhấp vào ô “DB Path” và chọn tệp DBC

Sau khi chọn tập tin DBC, thay đổi tốc độ truyền, thiết bị CAN, và chế độ Nhận biết CAN (Hình 6).

Hình 6: Chọn tốc độ truyền, thiết bị CAN và chế độ nhận biết CAN

Những lựa chọn sau đây cần làm:

 1. View in Can Overview – Chọn hộp này để xem các kênh CAN.
 2. Baud Rate – Tốc độ truyền theo kilobits / giây. Tốc độ có thể là 125000 kbit / s, 250000 kbit / s, 500.000 kbit / s và 1.000.000 kbit / s. Đối với hầu hết các loại xe, thường là “500000”.
 3. CAN Device – Đây là chương trình thực tế trong SCADAS. Ví dụ, trên một SCADAS Mobile, có sẵn CAN ports và CAN cards tùy chọn. Trường này cho phép chọn đúng đầu vào CAN. “XS 1” là cổng CAN được xây dựng trên một ScadasXS.
 4. CAN ACK – Thiết lập chế độ nhận dạng CAN thành ‘Passive’. Bởi vì các tín hiệu CAN đã được phát sóng, chế độ ‘Active’ không bắt buộc.

Các kênh riêng có thể được chọn để xem và ghi lại từ tệp DBC của CAN bus như thể hiện trong hình 7.

Hình 7: Chọn các kênh CAN riêng biệt để ghi và xem

Để xem và ghi lại kênh CAN riêng biệt:

 1. Nút “Show All”- Nhấn nút “Show All” và tất cả các kênh CAN sẽ được liệt kê.
 2. Filter- Có thể có hơn một nghìn kênh trong một tệp CAN DBC. Để tìm một kênh riêng, hãy nhập toàn bộ hoặc một phần tên CAN và nhấn quay lại. Ví dụ: để tìm động cơ vòng / phút, hãy thử gõ “rpm” và nhấn trở lại.
 3. Selection- Nhấn ON vào trường Chọn để xem / ghi các kênh mong muốn.
 4. Nút “Apply” – Nhấn Apply để làm cho các kênh CAN đã chọn hoạt động.

Sau khi nhấn “Apply”, các kênh CAN cần được liệt kê trong phần Channel Setup (Hình 8). Chuyển sang chế độ xem thiết lập kênh bằng cách sử dụng nút bật / tắt ở phía trên bên phải của bảng tính.

Hình 8: Channel Setup với kênh tương tự (trên cùng) and CAN bus channels (phía dưới)

Trong chế độ Cài đặt kênh Channel setup, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Channel Setup – Ở phía trên bên phải, chuyển từ CAN Settings tới Channel Setup.
 2. Upper/Lower – Các kênh analog được liệt kê ở trên cùng. Các kênh CAN được liệt kê ở dưới bên phải.
 3. Raw CAN bus – Ở phía dưới bên trái, có một CHECKBOX được bật mặc định để ghi lại toàn bộ tín hiệu CAN bus. Tín hiệu raw CAN có thể được giải mã với DBC sau khi thực hiện đo.

Trong bảng tính ‘Measure’, các kênh CAN bus có thể được hiển thị trong khi đo như thể hiện trong hình 9.

Hình 9: Chọn các kênh để hiển thị từ ‘Data Explorer’ ; kéo và thả chúng trong các màn hình

Để hiển thị dữ liệu CAN bus trong bảng tính Measure:

 1. Mở Màn hình – Nhấp vào một trong các biểu tượng để tạo một màn hình hiển thị để xem dữ liệu.
 2. Data Explorer – Để chọn dữ liệu cần hiển thị trong màn hình, hãy điều hướng vào thư mục “Dữ liệu Trực tuyến -> Lấy mẫu cố định -> Màn hình -> Lịch sử Thời gian”.
 3. Kéo và Thả – Bất kỳ dữ liệu nào có biểu tượng màu xanh lam và được kéo và thả vào màn hình.

Nguồn: Siemens

 

Chia sẻ bài đăng này
  , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *