Định vị nguồn âm là gì?

Định vị nguồn âm là một phương pháp kỹ thuật để kiểm tra điểm xuất phát tạo ra nguồn âm (hay nguồn ồn)  và hình dung âm thanh tại nguồn giúp bạn nhận định rõ vấn đề đang cần làm việc.

Để thực hiện định vị nguồn âm, kỹ thuật sử dụng một tổ hợp các microphone đo kiểm âm thanh đủ để thực hiện phép đo một lần.

Ứng dụng:

  • Đo lường cường độ ồn
  • Định vị nguồn gây ồn
  • So sánh các biến thể của các thành phần
  • Định lượng và xếp hạng nguồn gây ồn

Ví dụ điển hình

Sản phẩm điển hình

LMS Sound Camera

This post is also available in: enEnglish

Chia sẻ bài đăng này
  , , , , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *