Dự đoán chính xác hiệu suất sản phẩm vật lý

Mô phỏng đa vật lý

Một sự thật đáng ngại về kỹ thuật hiện đại là thực sự không có vấn đề nào dễ giải quyết. Để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp, không dễ để phân tích CFD, hay ‘một số phân tích ứng suất’. Các vấn đề công nghiệp phức tạp đòi hỏi các giải pháp trải rộng vô số hiện tượng vật lý, thường chỉ có thể giải quyết bằng các kỹ thuật mô phỏng vượt trội trong nhiều ngành kỹ thuật.

Để dự đoán chính xác hiệu suất của sản phẩm, bạn cần tính đến tất cả các hiện tượng vật lý ảnh hưởng đến hành vi trong thế giới thực của nó.

Dòng chảy đa vật lý ưu thế

Hầu hết tất cả các vấn đề thực tế trong động lực học chất lỏng liên quan đến sự tương tác giữa chất khí hoặc chất lỏng (hoặc kết hợp cả hai) với một vật thể rắn, và bao gồm một loạt các hiện tượng vật lý liên quan bao gồm truyền nhiệt, vận chuyển hạt, xói mòn, lắng đọng, căng thẳng do dòng chảy, phản ứng đốt cháy và hóa học.

Kết cấu đa vật lý ưu thế

Quy định chính xác các điều kiện ranh giới biên thường là chìa khóa để thực hiện mô phỏng cơ học kết cấu. Thông thường những điều kiện biên đó phụ thuộc vào dòng chảy của chất lỏng, trong và xung quanh cấu trúc được đề cập.

Nguồn: https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simulation-test/multiphysics-simulation.html

This post is also available in: enEnglish

Chia sẻ bài đăng nàyLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *