Đa phương tiện

Kỳ vọng của khách hàng khi nói đến hệ thống truyền thông và đa phương tiện trên một chiếc xe hiện đại là rất cao. Chất lượng âm thanh phải tốt và mọi tính năng như điều khiển bằng giọng nói hoặc chế độ rảnh tay phải hoạt động hoàn hảo. Hầu hết việc phát

Continue reading »