Kiểm tra chất lượng âm thanh dây chuyền sản xuất Headphone & Headset

Đặc điểm và chức năng Trên dây chuyền sản xuất, SoundCheck thường được sử dụng với khớp nối tai hoặc thiết bị thử nghiệm tùy chỉnh để xác định bất kỳ drivers nào vượt quá sức chịu đựng hoặc có lỗi sản xuất như các hạt lỏng hoặc Rub & Buzz. Nó cũng có thể được

Continue reading »

Thử nghiệm R&D Loudspeaker

Trong phòng lab R&D, SoundCheck đo các đặc điểm thiết kế của loa như các thông số Thiele-Small, voicecoil offset, polar response, spliced nearfield-farfield sequences và nhiều hơn nữa. Trình chỉnh sửa trình tự SoundCheck sườn giúp đơn giản để chạy lại các bài kiểm tra và so sánh kết quả khi thiết kế được

Continue reading »
Pages:1234567»