Thử nghiệm Pass-by Noise

Ô nhiễm tiếng ồn môi trường cần được giảm thiểu để đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái cho mọi người. Do đó, tiếng ồn giao thông được quy định mà một mẫu xe không hoàn thành các mục tiêu khu vực cho tiếng ồn vượt qua thì sẽ không thể được đưa ra

Continue reading »

Ứng dụng Concurrent real-time trong ngành công nghiệp thử nghiệm ô tô

Concurrent chuyên về các giải pháp hiệu suất cao, hoàn toàn tùy biến cho ngành công nghiệp ô tô. Nền tảng cho thiết kế, thử nghiệm và mô phỏng lái xe. Concurrent’s SIMulation Workbench mô hình hóa môi trường và Hệ thống vận hành RedHawk Linux real-time chạy trên nền tảng tích hợp iHawk được

Continue reading »

Ứng dụng của Concurrent’s real-time trong Hàng không vũ trụ và quốc phòng

Hàng không vũ trụ và quốc phòng Khi nhiệm vụ là đích đến và thất bại không bao giờ là sự lựa chọn, các tổ chức hàng không vũ trụ và quốc phòng trên toàn thế giới tìm đến hệ điều hành Concurrent’s real-time Linux, các công cụ phát triển và nền tảng phần cứng tích

Continue reading »
Pages:12345»