Đa phương tiện

Kỳ vọng của khách hàng khi nói đến hệ thống truyền thông và đa phương tiện trên một chiếc xe hiện đại là rất cao. Chất lượng âm thanh phải tốt và mọi tính năng như điều khiển bằng giọng nói hoặc chế độ rảnh tay phải hoạt động hoàn hảo. Hầu hết việc phát

Continue reading »

Triển khai thiết kế dựa trên mô hình cho các thành phần và toàn bộ hệ thống

Tích hợp Hệ thống Loại bỏ việc phát triển silos và xử lý hiệu quả sự phức tạp ngày càng tăng của hệ thống. Nếu bạn muốn áp dụng thành công thiết kế dựa trên mô hình (MBD), bạn cần áp dụng cách tiếp cận mô hình hóa liên tục từ thiết kế kiến trúc

Continue reading »
Pages:123456»