About NVH

Noise, vibration, and harshness (NVH), also known as noise and vibration (N&V), is the study and modification of the noise and vibration characteristics of vehicles, particularly cars and trucks. While noise and vibration can be readily measured, harshness is a subjective quality, and is measured either via “jury” evaluations, or with analytical tools that can

Continue reading »

Định vị nguồn âm là gì?

Định vị nguồn âm là một phương pháp kỹ thuật để kiểm tra điểm xuất phát tạo ra nguồn âm (hay nguồn ồn)  và hình dung âm thanh tại nguồn giúp bạn nhận định rõ vấn đề đang cần làm việc. Để thực hiện định vị nguồn âm, kỹ thuật sử dụng một tổ hợp các

Continue reading »
Pages:«12