Phân tích mỏi (Fatigue Analysis)

Mỏi (Fatigue) là một thuật ngữ cơ học mô tả độ mỏi vật chất, do tác động cưỡng bức có tính chất ngẫu nhiên (độ lớn thay đổi theo thời gian). Một kết cấu kích thích theo đáp ứng theo các chế độ động lực học tự nhiên, dẫn đến tải trọng ứng suất động ở các điểm vật chất. Do đó,

Continue reading »

CAE (Computer-aided engineering)

Computer-aided engineering (CAE) khái quát là việc sử dụng phần mềm máy tính để hỗ trợ các nhiệm vụ phân tích kỹ thuật. Nó bao gồm finite element analysis (FEA), computational fluid dynamics (CFD), multibody dynamics (MBD), durability và optimization. Tổng quan Phần mềm máy tính được sử dụng để phân tích các công cụ hình học CAD đã được phát triển để hỗ trợ các hoạt động

Continue reading »

Định vị nguồn âm là gì?

Định vị nguồn âm là một phương pháp kỹ thuật để kiểm tra điểm xuất phát tạo ra nguồn âm (hay nguồn ồn)  và hình dung âm thanh tại nguồn giúp bạn nhận định rõ vấn đề đang cần làm việc. Để thực hiện định vị nguồn âm, kỹ thuật sử dụng một tổ hợp các

Continue reading »

CAN bus trong LMS Test.Lab

Đọc thông tin CAN bus bằng phần mềm LMS Test.Lab và thiết bị LMS SCADAS Đầu tiên kết nối SCADAS với CAN bus. Tất cả các thiết bị LMS SCADAS được trang bị chức năng CAN bus đều có đầu kết nối trực tiếp 9 chân (card CN4) hoặc bộ chuyển đổi từ dầu 9

Continue reading »

RECRUITMENT (Pre-Sales CAE Software)

Job description ADT Systems (Vietnam) offers you the opportunity to join a professional company with professional colleagues. We are currently looking for a Pre-sales CAE Software (CD Adapco) responsible for supporting our Sales Engineers and customers with increasing sales growth by offering a high level of technical support. Your tasks Providing technical support to the

Continue reading »
Pages:12»