info@adtsystems.vn

Giải quyết các thách thức về điện khí hóa nhanh hơn với Simcenter

Mô phỏng hệ thống điện

Mô phỏng các hệ thống điện và cơ điện từ thiết kế ý tưởng đến xác nhận điều khiển. Simcenter giúp tối ưu hóa hiệu suất động của hệ thống cơ điện tử, phân tích mức tiêu thụ điện năng, thiết kế và xác thực luật kiểm soát cho các thiết bị điện cho ngành ô tô, hàng không vũ trụ, máy móc công nghiệp và thiết bị nặng.

Sử dụng Simcenter, bạn có thể điều tra các cấu trúc điện khí hóa khác nhau của các phương tiện thông thường và hầu như đánh giá tác động của các hệ thống điện phụ đối với hiệu suất toàn cầu của xe điện và xe điện hybrid. Bạn cũng có thể giải quyết thách thức trong việc phát triển thêm máy bay điện và các hệ thống động cơ điện khí hóa trong tương lai.

Simcenter cung cấp nhiều khả năng nhằm hỗ trợ các xu hướng điện khí hóa. Đọc thêm về các khả năng này bên dưới.

Mô phỏng xe điện

Nắm vững sự phức tạp kỹ thuật của quá trình điện khí hóa xe. Simcenter đưa ra mức mô hình hóa cần thiết để mô phỏng tất cả các hệ thống con quan trọng. Cho dù bạn xử lý kích thước pin hoặc thiết kế máy điện, bạn có thể được lợi từ quy trình làm việc mô hình hóa hiệu quả để hỗ trợ nỗ lực kỹ thuật từ tạo kiến trúc đến tích hợp, bao gồm cả thiết kế chi tiết.

Mô phỏng hệ thống điện máy bay

Tạo ra một chiếc máy bay điện hơn bằng cách tối ưu hóa mạng lưới điện và tính đến sự tích hợp nhiệt. Simcenter giúp thiết kế máy phát điện, thiết bị truyền động cơ điện và thủy tĩnh điện đáng tin cậy, đồng thời phân tích tác động của việc cấu hình lại mạng trong trường hợp hỏng hóc. Sử dụng cosimulation với Simulink®, bạn có thể tích hợp các khối điều khiển máy phát điện với các mô hình đa vật lý có độ trung thực cao. Các công cụ tiền xử lý và hậu xử lý, như tối ưu hóa thông số EHA và EMA, biến đổi Fourier nhanh (FFT) và các tính năng phân tích tuyến tính, giúp thành công trong các thử nghiệm chứng nhận.

Mô hình hóa hệ thống điện

Hưởng lợi từ các mô hình có sẵn cho pin, ắc quy nhiên liệu, bộ chuyển đổi điện, bộ truyền động tuyến tính và động cơ điện để xây dựng bất kỳ loại kiến trúc thiết bị điện nào. Sử dụng phương pháp tiếp cận đa vật lý, đa vị trí, có thể mở rộng và linh hoạt của Simcenter, bạn có thể giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật như thiết kế hệ thống quản lý nhiệt, đánh giá hiệu suất của hệ thống hoặc hiệu quả với tải cơ học hoặc thủy lực thực tế, như thiết kế và xác nhận quyền kiểm soát.

Nguồn: https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simulation-test/electrical-system-simulation.html

This post is also available in: viTiếng Việt

Share this postLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *