info@adtsystems.vn

Mô phỏng rung, ồn với LMS Virtual.Lab NVH Response Analysis

LMS Virtual.Lab Noise and Vibration

LMS Virtual.Lab Noise and Vibration cung cấp phương pháp phân tích rung, ồn độc đáo và thông minh kết hợp mô hình hóa phần tử hữu hạn (FE) với các mô hình thử nghiệm mẫu. Ngoài các liên kết đến thử nghiệm, LMS Virtual.Lab Noise and Vibration sử dụng dữ liệu mô phỏng từ mô phỏng đa bộ phận và linh hoạt được tạo ra trong phần mềm mô hình đa năng. Bằng cách này, xác định trường hợp tải thực tế theo kích thước mô hình thực tế để xác định hiệu suất miền thời gian tối ưu. Phân tích rung, ồn cũng tạo ra dữ liệu để phân tích âm thanh sâu hơn bằng cách sử dụng mô phỏng âm thanh.

Noise and Vibration cung cấp tất cả các công cụ để tạo ra các mức độ mô hình tiếng ồn, độ rung và độ bền (NVH) dựa trên các hệ thống con và các thành phần. Trong suốt quá trình phát triển, bạn có thể chèn các sửa đổi cho từng FE riêng biệt hoặc các thành phần thử nghiệm nguồn và kết nối lắp ráp để nâng cao hiệu năng NVH. Với khả năng độc đáo kết hợp mô hình dựa trên thử nghiệm và mô hình FE trong lắp ráp, giải pháp Noise and Vibration cung cấp độ chính xác và tính linh hoạt thiết kế bạn cần để tạo ra các kết quả mô phỏng đáng tin cậy.

NVH Response Analysis

LMS Virtual.Lab NVH Response Analysis là một công cụ mô phỏng ban đầu để dự đoán độ rung ồn của một thành phần, hệ thống con hoặc mô hình hoàn chỉnh trong điều kiện vận hành. Với khả năng truy cập minh bạch vào tất cả các mô hình sẵn có và dữ liệu tải từ CAE và thử nghiệm, bạn có thể tích hợp dữ liệu tốt nhất có sẵn vào mọi lúc. Bộ giải pháp dự đoán nhanh và đáp ứng tần số (FRF) giúp bạn nhanh chóng phân tích vô số các biến thể thiết kế. Các công cụ xử lý cụ thể cho rung, ồn và độ bền (NVH) giúp:

 • Phân tích đáp ứng thông qua màn hình chuyên dụng
 • Thực hiện phân tích đóng góp chi tiết để xác định đường dẫn quan trọng và điểm yếu
 • So sánh các phản hồi với các mục tiêu quan trọng và xác định trước

NVH Response Analysis mang lại sự linh hoạt tối đa khi truy xuất và áp dụng các trường hợp tải. Hệ thống chấp nhận vô số các định dạng tải và các kiểu bắt nguồn từ các phép đo, mô phỏng đa mạch hoặc các nguồn tải chung. Tải trọng bao gồm lực kết cấu, kích thích chuyển động và tải âm.

Kết hợp tải đo với các mô hình ảo dẫn đến một mô phỏng NVH thực tế hơn cũng như những hiểu biết thiết kế tốt hơn và đáng tin cậy hơn. Bạn có thể dễ dàng thiết lập phân tích NVH với giao diện người dùng dựa trên khuôn mẫu, hoặc bắt đầu từ một mô hình FE hoặc sử dụng một mô hình dựa trên thử nghiệm. Giải pháp NVH cũng bao gồm FRF và các trình giải quyết đáp ứng NVH theo phương thức. Những giải pháp này dẫn đến mô phỏng chạy nhanh để xử lý nhiều lựa chọn thiết kế trong một khoảng thời gian hạn chế.

Tính năng NVH Response Analysis

NVH Response Analysis cung cấp cho bạn các tính năng sau:

 • Truy cập toàn cầu để kiểm tra và FE dữ liệu cho mô hình và dữ liệu kích thích
 • Nhiều định dạng dữ liệu tải được hỗ trợ: tần số, RPM hoặc dữ liệu phụ thuộc vào thời gian cho lực, chuyển vị, vận tốc, tăng tốc, vận tốc âm lượng và tăng tốc âm lượng
 • Phương thức xử lý phản hồi cưỡng bức dựa trên phương thức nhanh và FRF
 • Tổng hợp FRF dựa trên phương thức để xác định các hàm truyền từ dữ liệu phương thức
 • Phân tích đường dẫn và phương thức đóng góp để xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về tiếng ồn và rung
 • Nhiều màn hình 2D, 2.5D và 3D để phân tích đáp ứng vận hành

Lợi ích NVH Response Analysis

NVH Response Analysis giúp:

 • Truy cập dữ liệu CAE và thử nghiệm sẵn có tốt nhất bất cứ lúc nào
 • Tạo mẫu nắm bắt quy trình phân tích và tạo điều kiện thuận lợi cho các phép tính trong tương lai
 • Đưa ra các dự đoán nhanh hơn với các trình giải quyết đáp ứng NVH được gắn  và các trình giải đáp đáp ứng NVH dựa trên phương thức
 • Tăng độ chính xác dự đoán đáp ứng bằng cách sử dụng mô phỏng lai (nghĩa là, sử dụng tải được đo bằng CAE hoặc các mô hình thử nghiệm)
 • Trực quan hóa kết quả tốt hơn với các chỉ báo xử lý sau NVH thông minh khác nhau và hình ảnh tương tác
 • Có thông tin chi tiết về đóng góp cấu trúc và âm thanh, đóng góp của đường dẫn và phương thức

Tìm hiểu sản phẩm về mô phỏng rung, ồn tại https://adtsystems.vn/

This post is also available in: viTiếng Việt

Share this post
  , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *