info@adtsystems.vn

Máy tạo rung & shock

  • Hệ thống thử rung từ 2kgf đến 70,000kgf.
  • Hệ thống thử shock và va đập với gia tốc lên đến 100,000g.
  • Hệ thống thử rung và nhiệt độ kết hợp.
  • Tủ thử nghiệm môi trường thể tích đến 1,000l.

No products were found matching your selection.