info@adtsystems.vn

Shock and Vibration Generator

Hệ thống thử rung từ 2kgf đến 70,000kgf.
Hệ thống thử shock và va đập với gia tốc lên đến 100,000g.
Hệ thống thử rung và nhiệt độ kết hợp.
Tủ thử nghiệm môi trường thể tích đến 1,000l.

No products were found matching your selection.