SANY Heavy Energy giảm chi phí và nâng cao hiệu suất với Siemens Simcenter 3D

SANY Heavy Energy cũng đã thực hiện điều khiển thông minh quá trình vận hành và bảo trì tuabin gió. Khi điều kiện thời tiết xấu đi hoặc hệ thống giám sát từ xa gửi thông tin thời gian thực, đội ngũ vận hành và bảo trì của SANY Heavy Energy có thể dự đoán nhanh chóng tình trạng và xây dựng chiến lược điều khiển hoặc kế hoạch bảo trì tối ưu, qua đó nâng cao được hiệu suất toàn bộ của trang trại gió trong khi tránh được các hỏng hóc của tuabin gió và tăng thêm thời gian sản xuất điện. Việc ứng dụng vận hành và bảo trì thông minh đã giảm đáng kể chi phí sản xuất điện quy đổi.

Việc SANY Heavy Energy sử dụng giải pháp Simcenter đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Sự hiểu biết có được thông qua công nghệ mô phỏng hàng đầu đã cho phép công ty cải thiện tuabin gió và hiệu quả của trang trại gió tới 50%, và giảm chi phí quy đổi hơn 10%.

“Trong ngành công nghiệp điện gió có sự thay đổi nhanh chóng với nhiều nhà sản xuất lớn, chìa khóa thành công cho SANY Heavy Energy là sử dụng đầy đủ các công nghệ thông minh như digital twin để nâng cao hiệu quả phát triển và độ tin cậy của sản phẩm, do đó làm giảm chi phí quy đổi và hỗ trợ chiến lược sản phẩm điện từ gíó với tốc độ cực thấp của chúng tôi,” Wu Shengfei, giám đốc mô phỏng CAE tại SANY Heavy Energy nói. “Trong quá trình này, Simcenter 3D của Siemens PLM Software  là một giá trị quan trọng.”

Gii pháp/Dch v

Simcenter 3D: https://adtsystems.vn/product/simcenter-3d/

LMS Samtech Samcef for Wind Turbines:
https://www.plm.automation.siemens.com/en/products/lms/samtech/samcef-wind-turbines.shtml

LMS Samcef solver:
https://www.plm.automation.siemens.com/en/products/lms/samtech/samcef-solver-suite/index.shtml

Theo dõi facebook  https://www.facebook.com/ADTSystemsVietnam/ để biết thêm thông tin.

 

This post is also available in: enEnglish

Chia sẻ bài đăng này
  , , , , , , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *