Phân tích đường truyền (Transfer path analysis – TPA) là gì?

I. Giới thiệu

Phân tích đường truyền (TPA) là một quy trình dựa trên thử nghiệm hoặc dựa trên mô phỏng, cho phép bạn theo dõi luồng năng lượng âm thanh vibro từ một nguồn, thông qua một tập hợp các đường chuyển tải có cấu trúc và không khí đã biết, đến một vị trí người nhận nhất định. Hình 1 cho thấy tác động của một nguồn tới người vận hành.

Hình 1: Phân tích đường đi truyền định lượng và minh họa các điểm mạnh của các nguồn được lựa chọn và sự đóng góp của chúng thông qua các đường truyền dẫn đến một tín hiệu thu được chọn.

Mục đích là để đánh giá sự đóng góp theo từng đường truyền từ nguồn đến người nhận, để có thể xác định các thành phần dọc theo con đường đó cần được sửa đổi để giải quyết một vấn đề cụ thể và có lẽ để tối ưu hóa thiết kế bằng cách chọn các đặc tính mong muốn các thành phần này.

II. Phân tích đường truyền là gì

Phân tích đường truyền là một phương pháp có hệ thống để hiểu được mối quan hệ giữa nhiều nguồn ồn, rung và ảnh hưởng của chúng đến tinh thần và sức khoẻ của người sử dụng. Chuyển giao phân tích đường truyền tạo ra một mô hình toán học vật lý của cấu trúc đang được thử nghiệm cho phép:

Hình 2: Mô hình Source-Transfer-Receiver

  • Định lượng các điểm mạnh của nguồn
  • Xếp hạng đóng góp của các nguồn khác nhau theo các đường truyền khác nhau cho mỗi vị trí mục tiêu người nhận
  • Điều gì sẽ xảy ra-nếu mô phỏng thay đổi thiết kế bằng cách sửa đổi lực lượng với độ cứng kết nối mới hoặc thay đổi chức năng chuyển nhượng bằng cách loại bỏ cộng hưởng.

III. Khi nào phân tích đường truyền được thực hiện?

Phân tích đường truyền là một công cụ mạnh mẽ có thể được áp dụng ở một số giai đoạn riêng biệt của một chiếc xe hoặc phát triển máy móc.

  1. Khắc phục sự cố

Các vấn đề thường xuất hiện chậm trễ trong lịch trình phát triển khi các thành phần chính được trao đổi cho những người khác – ví dụ như việc sàng lọc xe đã được thực hiện thành công cho một phiên bản sáu xi lanh nhưng mô hình bốn xy-lanh được phát hiện có tiếng ồn lớn đang bùng nổ. Nếu các cuộc điều tra ban đầu cho thấy một vấn đề mang tính cơ cấu, phân tích đường truyền được sử dụng để xác định vị trí hiệu quả nhất để nghiên cứu giảm nhẹ như động cơ nhẹ hơn chứ không phải là thiết kế lại cấu trúc lớn.

  1. Sàng lọc NVH

Các mức độ mục tiêu cho tiếng ồn bên trong xe đã được giảm đáng kể qua nhiều năm. Việc sử dụng các trục cân bằng, việc sử dụng động cơ sáu xi lanh và thiết kế tốt hơn hệ thống treo bằng phương tiện truyền động có nghĩa là các nguồn chính của tiếng ồn gây nhiễu đã được hiểu rõ và kiểm soát.

Do đó, sự đóng góp của các nguồn tiếng ồn khác đã trở thành yếu tố hạn chế trong ổ đĩa để cải thiện sự thoải mái âm thanh. Các nguồn thứ cấp này truyền năng lượng hoặc thông qua các đường dẫn có cấu trúc (bánh răng, đầu vào bánh xe, rung động của khoang động cơ …), hoặc các luồng không khí (tiếng ồn của lốp, kích thích khí động học, tiếng ồn tiêu thụ, bức xạ khoang động cơ …) hoặc kết hợp cả hai. Vì không có nguồn nào vượt trội so với mức ồn chung, việc sàng lọc thêm đòi hỏi một chiến lược phức tạp hơn cách tiếp cận “thử nghiệm-phân tích-sửa chữa” chỉ cách đây vài năm. Phân tích đường truyền sâu được sử dụng để xác định mọi đường đi có thể và cung cấp các lựa chọn thay thế cho đội ngũ phát triển.

  1. Thiết kế

Phân tích đường truyền có thể được sử dụng trong sự kết hợp của FE / mô hình thí nghiệm hỗn hợp để tối ưu hóa âm thanh của một thiết kế. Nó cũng giúp trong các tầng của NVH tổng thể lắp ráp mục tiêu vào từng tiểu đơn vị quy định cụ thể. Về nguyên tắc, nhà thiết kế có thể thay thế các thành phần khác nhau theo nhiều cách khác nhau và sử dụng một hệ thống phát lại chất lượng âm thanh để lắng nghe các hiệu ứng chủ quan – ngay cả trong giai đoạn thiết kế ban đầu. Tuy nhiên, trong khi đó “nguyên mẫu ảo” là một mục tiêu đáng giá, hiện đại nhất hiện nay cho phép các phương pháp tiếp cận như vậy được sử dụng cho phân tích xu hướng chứ không phải là bỏ qua một giai đoạn nguyên mẫu vật lý hoàn toàn.

Tìm hiểu các giải pháp ứng dụng tại: https://adtsystems.vn/

 

This post is also available in: enEnglish

Chia sẻ bài đăng này
  , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *