Bộ thu thập số liệu và phần mềm

Thiết bị phần cứng và phần mềm kiểm nghiệm rung ồn và độ bền cho máy móc, thiết bị có động cơ quay; phân tích âm thanh; phân tích kết cấu; điều kiện chịu tải và rung động; phân tích môi trường hoạt động …