Camera tốc độ cao

Hệ thống camera tốc độ cao lên đến hàng triệu hình/giây và phần mềm phân tích hình ảnh tiên tiến sử dụng trong nhiều lĩnh vực: thiết kế, chế tạo máy móc, giao diện người/máy, kiểm nghiệm phá hủy, y học, thể thao, công nghiệp phim ảnh …