Phần mềm mô phỏng

Bộ phần mềm mô phỏng cấu trúc và chức năng hoạt động của các hệ thống cơ – điện tử giúp giảm thiểu thời gian trong thời gian thiết kế- chế tạo thử nghiệm và nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh cho sản phẩm.