Quán tính và định vị GPS

Các thiết bị định vị dựa trên quán tính và GPS/GNSS cho các ứng dụng: đo đạc các thông số về vị trí, hướng quay, tốc độ, gia tốc của phương tiện; kiểm nghiệm các hệ thống hỗ trợ lái xe; khảo sát vẽ bản đồ tại các địa hình đặc biệt (hầm mỏ, hầm đường bộ, trong các tòa nhà, khu vực bị che phủ gian …)