Notice: get_woocommerce_term_meta is deprecated since version 3.6! Use get_term_meta instead. in /home/vnktydaehosting/public_html/wp-includes/functions.php on line 4444
Quán tính và định vị GPS Archives - ADT Systems Vietnam

Quán tính và định vị GPS

Các thiết bị định vị dựa trên quán tính và GPS/GNSS cho các ứng dụng: đo đạc các thông số về vị trí, hướng quay, tốc độ, gia tốc của phương tiện; kiểm nghiệm các hệ thống hỗ trợ lái xe; khảo sát vẽ bản đồ tại các địa hình đặc biệt (hầm mỏ, hầm đường bộ, trong các tòa nhà, khu vực bị che phủ gian …)


Notice: get_woocommerce_term_meta is deprecated since version 3.6! Use get_term_meta instead. in /home/vnktydaehosting/public_html/wp-includes/functions.php on line 4444