Thử nghiệm an toàn chủ và bị động

Các thiết bị kiểm nghiệm an toàn cho phương tiện vận tải: kiểm nghiệm hấp thụ năng lượng và biến dạng khi đâm va, thử nghiệm độ an toàn các bộ phận: dây đai an toàn, ghế ngồi, …