Búa xung lực Impulse Hammer Dytran Model 5802A

Búa xung lực Impulse Hammer Dytran Model 5802A

Danh mục:

5802 SERIES

IMPULSE HAMMER

Dytran Model 5802A là búa xung lực của AIME, được sử dụng để kích thích các cấu trúc lớn hơn với lực xung có thể xác định được, cho mục đích nghiên cứu hành vi động. Xung lực được sử dụng để xác định cộng hưởng, một tham số đo quan trọng để nghiên cứu hành vi động, cũng như giúp xác định mức chịu đựng cấu trúc tổng thể của mẫu thử.

Với độ nhạy 1 mV/lbf và phạm vi đo khả dụng 5.000 lbf, model Dytran 5802A có sẵn với trọng lượng đầu 3 pound, và được cung cấp bốn đầu tác động có thể thay thế lẫn nhau. Kết nối điện đạt được thông qua giắc cắm BNC nằm ở cuối tay cầm búa. Thiết kế của búa xung lực Dytran IEPE kết hợp với cảm biến lực áp điện bù gia tốc đặc biệt ở đầu búa ở mặt nổi bật, đảm bảo phổ tần số êm không có bất thường.

ĐẶC TRƯNG:

  • Khả năng TEDS có sẵn trong một số mô hình
  • IEPE

CÁC ỨNG DỤNG:

  • Phân tích modal và cấu trúc của các kết cấu nặng như đúc bê tông, bể chứa, đường ống, tháp, cầu, đập và kết cấu bê tông
  • Thử nghiệm kết cấu đầu máy, tàu và nền móng tòa nhà
  • Các yêu cầu thử nghiệm cấu trúc tần số thấp đến rất thấp khác

MODEL 5802

5802A: 

Imperial:  1 mV/lbf sensitivity, 5,000 lbf range, BNC connector, head weight 3 pounds

Metric:  0.22 mV/N sensitivity, 22.2 kN range, BNC connector, head weight 1.36kg

Download tại đây: 5802A_ds

5802AT: 

Imperial:  1 mV/lbf sensitivity, 5,000 lbf range, BNC connector, head weight 3 pounds, TEDS, sledge hammer

Metric:  0.22 mV/N sensitivity, 22.2 kN range, BNC connector, head weight 1.36kg, TEDS

Download tại đây: 5802AT_ds

Brand

Dytran

Accelerometers & vibration sensors