Búa xung lực Impulse Hammer Dytran Model 5805A

Búa xung lực Impulse Hammer Dytran Model 5805A

Danh mục:

MODEL 5805A

IMPULSE HAMMER

Model Dytran 5805A là một búa xung lực IEPE, được sử dụng để kích thích các cấu trúc lớn hơn với lực xung có thể xác định, cho mục đích nghiên cứu hành vi động của chúng. Xung được sử dụng để xác định cộng hưởng, một tham số đo quan trọng để nghiên cứu hành vi động, cũng như giúp xác định sức khỏe cấu trúc tổng thể của mẫu thử.

Với độ nhạy 1 mV / lbf và phạm vi đo có sẵn là 5.000 lbf, model 5805A là loại búa nhỏ nhất của Dytran với trọng lượng đầu 1 pound, và được cung cấp bốn đầu tác động có thể thay thế được. Kết nối điện đạt được thông qua giắc cắm BNC nằm ở cuối tay cầm búa. Thiết kế của búa xung lực Dytran IEPE kết hợp với cảm biến lực áp điện bù gia tốc đặc biệt ở đầu búa ở mặt nổi bật, đảm bảo phổ tần số êm không có bất thường.

ĐẶC TRƯNG:

  • EPE
  • Trọng lượng đầu 1 pound

ỨNG DỤNG:

  • Phân tích modal và cấu trúc của các vật rất nặng như đúc bê tông, bể chứa, đường ống, tháp, cầu, đập và kết cấu bê tông
  • Thử nghiệm kết cấu đầu máy, tàu và nền móng tòa nhà
  • Các yêu cầu thử nghiệm cấu trúc tần số thấp đến rất thấp khác

MODEL 5805A

5805A

  • Imperial: 1 mV/lbf sensitivity, 5,000 lbf range, BNC connector, head weight 1 pound, sledge hammer
  • Metric: 22 mV/N sensitivity, 22.2 kN range, BNC connector, head weight 0.45kg

Download tại đây: 5805A_ds

Brand

Dytran

Accelerometers & vibration sensors