Cảm biến gia tốc Dytran Model 3030C1

Cảm biến gia tốc Dytran Model 3030C1

MODEL 3030C1

HIGH TEMPERATURE, CHARGE MODE ACCELEROMETER

Dytran Model 3030C được gọi là chú ngựa công nghiệp của Environmental Stress Screening (ESS) và Highly Accelerated Life Testing and Highly Accelerated Stress Screening (HALT/HASS). Do thiết kế chắc chắn, nhẹ, kín, tất cả các cấu trúc bằng thép không gỉ và hoạt động ở nhiệt độ cao đáng tin cậy đến + 500 ° F (+ 260 ° C), Dytran Model 3030C đã trở thành sự lựa chọn cho thử nghiệm môi trường phòng thí nghiệm. .

ĐẶC TRƯNG:

  • Thép không gỉ
  • Kín
  • Trường hợp bị cách ly
  • Chế độ nạp xung

ỨNG DỤNG:

  • Environmental Stress Screening (ESS)
  • HALT/HASS
  • Vibration control

MODEL 3030C1

  • Imperial: 0.40 pC/g sensitivity, 10–32 axial connector, 10–32 stud mount, 7.2 grams,–148 to +450°F Operation
  • Metric: 0.04 pC/m/s² sensitivity, 10–32 axial connector, 10–32 stud mount, 7.2 grams,–100 to +232°C Operation

3030C được thiết kế đặc biệt như một cảm biến gia tốc điều khiển cho các buồng HALT / HASS. Model này được cung cấp dưới dạng cảm biến gia tốc chế độ sạc với dải nhiệt độ lên tới 500 ° F.