Đế gắn cảm biến Dytran Model 6167

Đế gắn cảm biến Dytran Model 6167

Danh mục:

MODEL 6167

ADHESIVE MOUNTING BASE

  • Imperial: Adhesive mounting base, 2–56 tapped hole, 0.375 inch hex, 0.125 inches thick, stainless steel
  • Metric: Adhesive mounting base, 2–56 tapped hole, 9.525 mm hex, 0.125 inches thick, stainless steel

=> Model 6167 được thiết kế để sử dụng với các cảm biến cần có vít gắn ren 2 – 56 như sê-ri 3220 hoặc 3311.

Download tại đây: 127-6167_ds

Brand

Dytran

Accelerometers & vibration sensors