GIA TỐC KẾ VÀ CẢM BIẾN

Dữ liệu thúc đẩy đổi mới

Quá trình phát triển sản phẩm có thể là một nhiệm vụ khó khăn; sớm hay muộn các yêu cầu về mô hình hoá trên máy tính và hiệu suất động lực học cần phải được xác nhận trong thế giới thực. Ngược lại, quá trình giám sát nhúng liên tục máy móc và cấu trúc đang trở thành yêu cầu đối với tất cả các ngành và phân đoạn thị trường, đặc biệt là cho các thế hệ máy móc tương lai. Dytran là một thương hiệu hàng đầu về công nghệ cảm biến sáng tạo cho cả hai lĩnh vực – thử nghiệm phát triển sản phẩm và các giải pháp nhúng.

 

Các lĩnh vực sử dụng

Các kỹ sư ứng dụng giàu kinh nghiệm của DYTRAN sẵn sàng hỗ trợ bạn lựa chọn các cảm biến phù hợp cho các thị trường sau: Phòng thí nghiệm kiểm tra môi trường hoạt động, Nghiên cứu và Phát triển, Sản phẩm kiểm nghiệm vòng đời / kiểm nghiệm độ căng thẳng trong điều kiện gia tốc lớn (HALT/HASS), Kiểm nghiệm phục vụ phát triển sản phẩm, Bảo trì dựa trên điều kiện hoạt động của máy móc (CBM), Giám sát tình trạng và độ khả dụng (HUMS), Kiểm nghiệm vòng đời của đường dây, Nghiên cứu độ ổn định, Kiểm nghiệm thông số quá trình bay … từ nhiều loại cảm biến áp suất và động lực, các bộ gia tốc kế kiểu áp điện (kết nối AC) và MEMS (kết nối DC), các bộ gia tốc kế ba trục với phần mềm nhúng kết nối USB và các cảm biến kết nối kiểu bus số.

 

Công nghệ

Các kỹ sư của Dytran sử dụng nhiều công nghệ DC-MEMS điện áp và điện áp khác nhau để thiết kế các cảm biến phù hợp với nhiều môi trường từ phòng thí nghiệm thử nghiệm, kiểm nghiệm trên đường và trong không gian vũ trụ.

 

Bạn có thể chọn các cảm biến mình cần ở đây:

Gia tốc kế >>

 

Cảm biến lực >>

 

Cảm biến áp suất >>

 

Cảm biến lực và gia tốc >>

 

Búa xung >>

 

Thiết bị điện tử >>

 

Cáp nối >>

 

Phụ kiện >>

This post is also available in: enEnglish

Brand

Dytran

Accelerometers & vibration sensors