GRAS 146AE 1/2” CCP Free-field Microphone Set

GRAS 146AE 1/2” CCP Free-field Microphone Set

Microphone tiêu chuẩn mới cho tất cả các nhu cầu thử nghiệm NVH của bạn

146AE từ GRAS thiết lập một tiêu chuẩn mới cho microphone đo ô tô. Giờ đây tất cả các thách thức thử nghiệm NVH của bạn có thể được giải quyết chỉ bằng microphone linh hoạt, chính xác và chắc chắn.

  • Linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu đo lường của bạn
  • Độ chính xác cao đảm bảo dữ liệu hợp lệ trong các vị trí đo thách thức
  • Thiết kế chắc chắn lý tưởng cho tất cả các điều kiện thử nghiệm NVH
  • Chi phí sở hữu thấp
IEC 61094-4/WS2F
Freq range: 3.15 Hz to 20 kHz 
Dyn range: 18 dB(A) to 133 dB 
Sensitivity: 50 mV/Pa 
Temperature: -40 to +125°C 

Được thiết kế dành riêng cho nhu cầu thử nghiệm ô tô và có thể thực hiện chính xác và lâu dài trong các điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt nhất hết lần này đến lần khác. Điều này giảm thiểu việc thử nghiệm lại và sắp xếp lại tốn kém, cung cấp hiệu quả, dữ liệu hợp lệ và hiệu suất cao cùng một lúc.

Trọng tâm là đảm bảo rằng 146AE thực hiện trong các điều kiện thực tế như rung động mạnh, giảm, nhiệt độ khắc nghiệt và nước hoặc bụi. Lý tưởng cho các phép đo khoang động cơ, truyền, kiểm tra tiếng ồn và phanh. Những điều kiện này đều được xác minh trong Highly Accelerated Lifetime Test. của chúng tôi.

46AE là một microphone trường tự do gồ ghề cho tất cả các ứng dụng âm thanh trong đó microphone có thể được hướng trực tiếp vào nguồn âm thanh. Nó được tối ưu hóa để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt ở nhiệt độ từ -40 đến 125 ° C.

Tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm: http://www.gras.dk/products/measurement-microphone-sets/product/771-146ae

Brand

G.R.A.S