Tổ hợp cáp Dytran Model 6445A10

Tổ hợp cáp Dytran Model 6445A10

Danh mục:

6445A SERIES

CABLE ASSEMBLY

ĐẶC TRƯNG

Chiều dài cáp tùy chỉnh có sẵn:

  • 6445A03: 3 ft
  • 6445A05: 5 ft
  • 6445A09: 9 ft
  • 6445A10: 10 ft
  • 6445A17: 17 ft
  • 6445A20: 20 ft
  • 6445A30: 30 ft
  • 6445A33: 33 ft
  • 6445A35: 35 ft
  • 6445A50: 50 ft

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

MODEL 6445A10

Imprerial: 8 dây dẫn, trang bị lớp vỏ Teflon , màu trắng, 9–pin plug (5/16–32) đến 6 BNC plugs, hoạt động từ –67 to 248°F.

Metric: 8 dây dẫn, trang bị lớp vỏ Teflon , màu trắng, 9–pin plug (5/16–32) đến 6 BNC plugs, 3.05m, hoạt động từ –55 to 120°C.

Tải tại đây: 127-6445A_ds

 

Brand

Dytran

Accelerometers & vibration sensors