Tiêu chuẩn thử nghiệm Ắc quy xe điện

THỬ NGHIỆM ẮC QUY XE ĐIỆN

Dân số toàn cầu sử dụng Xe điện đã tăng đáng kể trong vài năm gần đây và dự báo doanh số của Xe điện mới sẽ đạt khoảng 35% tổng doanh số bán xe mới vào năm 2025.

BATTERY, là một trong những phần quan trọng nhất của xe điện cũng đang có thời kỳ phát triển đáng kể để đáp ứng yêu cầu từ nhà sản xuất Xe điện. Các tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm cũng đang được đánh giá liên tục.

Ắc quy cần phải được thử nghiệm Rung và Sốc để đảm bảo an toàn và mạnh mẽ cho công nghệ pin. Hiện tại, có ba tiêu chuẩn kiểm tra quốc tế thường được sử dụng cho Kiểm tra độ rung và sốc cho pin. Chúng là UN 38.3, ISO 12405-1 và SA J2380. Mặc dù, một số nhà sản xuất xe có tiêu chuẩn thử nghiệm riêng của họ.

Bản thân ISO 12405 phân loại các chuỗi thử nghiệm thành hai phần, Hệ thống Ắc quy và Hệ thống Điện tử.

Hệ thống các sản phẩm Ắc quy

1. Pin

2. Module

3. Pack

4. Toàn bộ hệ thống ắc quy xe

SERIES ETS SHAKER với công nghệ Ampli IPA được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kiểm tra độ rung và sốc của Pin. Phần mềm điều khiển rung cũng đã được phát triển để đảm bảo độ chính xác kiểm tra.

Có vấn đề với thử nghiệm Ắc quy, ADT giúp bạn cung cấp dịch vụ giải pháp cho Thử nghiệm Rung và Sốc.

This post is also available in: enEnglish

Chia sẻ bài đăng nàyLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *