Thử nghiệm điều khiển rung là gì? (Part 1)

Thử nghiệm điều khiển rung (Vibration control testing), còn được gọi là mô phỏng môi trường, cho phép kỹ thuật xác nhận độ tin cậy của sản phẩm thông qua kiểm tra được kiểm soát và nhất quán. Các thử nghiệm này thường đẩy nhanh quá trình xác nhận độ bền bằng cách tạo ra sự đóng góp tương đương vòng đời của rung, nhưng trong thời gian ngắn hơn. Các công ty sử dụng chương trình điều khiển rung được hưởng lợi tích cực từ ROI và bảo hành giảm, sản phẩm có độ tin cậy cao và tăng sự hài lòng của khách hàng.

Thử nghiệm điều khiển rung là sự thể hiện lại tương đương rung và/hoặc thí nghiệm trong lĩnh vực môi trường gây sốc hoặc trong phòng thí nghiệm. Thông thường, không phải lúc nào cũng thực hiện trên một kích thích động lực học cũng được biết đến như một máy rung như trong Hình 1. Mức rung ở các vị trí chính trên đối tượng thử được điều khiển và giám sát bằng hệ thống điều khiển rung.

Hình 1: Background- Máy rung với thử nghiệm gắn trên expander head, Foreground – Hệ thống điều khiển rung LMS Test.Lab dựa trên SCADAS frontend

Một đối tượng thử nghiệm vật lý phải chịu một độ rung tương đương mà nó sẽ trải nghiệm trong phòng thí nghiệm, nơi thử nghiệm có thể được điều khiển như trong Hình 2.

Hình 2: Hệ thống tạo rung trong phòng lab (phải) sẽ tạo ra độ rung tương đương như môi trường rung thực tế(trái)

Thử nghiệm điều khiển rung thường là một phần của chiến dịch thử nghiệm môi trường lớn hơn để đảm bảo một sản phẩm sẽ hoạt động bình thường trong môi trường khắc nghiệt. Bên cạnh rung và sốc, thử nghiệm môi trường cũng bao gồm:

  • Độ ẩm
  • Nhiệt độ cao và thấp
  • Độ cao
  • Âm học
  • Bức xạ năng lượng mặt trời
  • Nhiễu điện từ (EMI)
  • Cát và Muối

Đôi khi các thử nghiệm này được kết hợp, ví dụ, thử nghiệm rung có thể kết hợp với buồng nhiệt độ khí hậu như trong Hình 3.

Hình 3: Shaker table với buồng môi trường thử nghiệm cảm biến túi khí

Thử nghiệm điều khiển rung được sử dụng để thể hiện lại các sự kiện như cất cánh / hạ cánh, phóng tên lửa và vận chuyển trên địa hình gồ ghề, vv. Ngoài ra, các thử nghiệm rung được sử dụng để sàng lọc các vấn đề về tay nghề, bắt lỗi sớm và cải thiện các mô hình phân tích.

Thực hiện thử nghiệm rung trong một thiết lập phòng thí nghiệm có nhiều ưu điểm hơn trên lĩnh vực thử nghiệm :

  • Nhanh hơn và lặp lại – bằng cách thực hiện một thử nghiệm trong một thiết lập phòng thí nghiệm, rung động có thể được sao chép một cách nhanh hơn và nhất quán hơn cách thức thử nghiệm thực.
  • Nhiều hơn thông tin – các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm dễ dàng thực hiện hơn các thử nghiệm thực địa có thể mang lại nhiều thông tin hơn cho các nhóm thiết kế cố gắng tối ưu hóa tuổi thọ của sản phẩm.

Để tạo lại rung, sử dụng hệ thống điều khiển máy rung, trong đó bao gồm các bộ phận cụ thể để tái tạo môi trường rung.

Tìm hiểu sản phẩm tại:

LMS Test.Lab:  https://adtsystems.vn/product/giai-phap-kiem-nghiem-lms-test-lab/

LMS SCADAS :  https://adtsystems.vn/product/bo-ghi-dl-phong-tn-lms-scadas-lab/ 

Hệ thống điều khiển rung và ứng dụng trong công nghiệp (Part 2)

(Continue…)

This post is also available in: enEnglish

Chia sẻ bài đăng này
  , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *