Thử nghiệm va đập LMS Test.Lab (Phần 1)

Bài viết này nêu chi tiết cách đo Frequency Response Functions (FRFs) trên một đối tượng thử nghiệm bằng cách sử dụng thử nghiệm va đập LMS Test.Lab.

Thiết bị tối thiểu cần thiết

Thu thập tối thiểu hai kênh dữ liệu để đo FRF cấu trúc: một lực đầu vào và đầu ra đáp ứng của một đối tượng thử nghiệm.

Trong một phép đo va đập, lực tác động vào được cung cấp bởi một búa tác động , trong khi đáp ứng đầu ra đối tượng thử nghiệm được đo bằng một gia tốc kế (Hình 1).

Hình 1: Thiết bị đo va đập

Dưới đây là danh sách các thiết bị được yêu cầu, một số thiết bị được hiển thị trong Hình 1:

 • Bộ thu thập dữ liệu SCADAS
 • Máy tính với thử nghiệm va đập LMS Test.Lab
 • Búa xung lực
 • Accelerometer (s)
 • Cables
 • Test Object

Bắt đầu

Bắt đầu với LMS Test.Lab Impact Testing:

 • Bật giao diện SCADAS, đảm bảo rằng nó được kết nối với PC
 • Nhấp đúp vào biểu tượng LMS Test.Lab trên màn hình nền
 • Mở thư mục “Structures Acquisition”.

Nhấn đúp vào biểu tượng Impact Testing, như trong Hình 2.

Hình 2: Kích đúp vào biểu tượng Impact Testing để bắt đầu

Lưu ý: Cũng có thể sao chép biểu tượng này vào màn hình của bạn để tạo lối tắt.

Khi phần mềm được mở, một màn hình chủ yếu là màu xám được hiển thị như trong Hình 3. Nhấp vào biểu tượng trang trắng ở trên cùng bên trái để mở một dự án mới. Phần mềm sẽ giao tiếp với giao diện SCADAS để xác định số kênh khả dụng cho thử nghiệm, v.v.

Hình 3: Nhấn vào biểu tượng trang trắng ở phía trên bên trái để mở project mới

Sau khi project mới được mở, nó được gọi là “Project1.lms” theo mặc định. Điều này tương tự như cách Microsoft Powerpoint bắt đầu bằng “Presentation1.pptx” hoặc Microsoft Word bắt đầu bằng “Document1.docx”. Chọn “File -> Save As …” từ menu chính để lưu một dự án vào tên mong muốn như trong Hình 4. Tệp dự án, có phần mở rộng * .lms, có thể được lưu trữ trong bất kỳ thư mục nào.

Hình 4: Chọn “File -> Save As…” để lưu project file

Có một vài “worksheets” dọc theo cuối màn hình như trong Hình 4. Để thiết lập và thực hiện phép đo va đập, một bảng tính hoạt động thông qua các bảng tính từ trái sang phải, bắt đầu với trang tính ‘Documentation’.

Trong bảng tính ‘Documentation’, người ta có thể lưu trữ hình ảnh của bài kiểm tra và tạo tài liệu. Xem bài viết cơ sở kiến thức có tên ‘Có gì với trang tính Tài liệu’.

Channel Setup

Sau khi thử nghiệm, đi đến trang tính ‘Channel Setup’  như trong Hình 5. Bảng giống như Excel chứa danh sách tất cả các kênh trong giao diện SCADAS được kết nối. Mỗi hàng tương ứng với một kênh.

Hình 5: Trong bảng tính ‘Channel Setup’, mỗi hàng tương ứng với một kênh

Giả sử một cái búa được cắm vào Kênh 1, và một gia tốc kế được cắm vào Kênh 2. Nhập vào sau trong bảng tính ‘Channel Setup’ như trong Hình 6:

Bật ‘ON’ hai kênh (Input1 và Input2).

Bật ‘ON’ cho kênh búa. Va đập búa được đánh dấu là tài liệu tham khảo.

Hình 6: Thiết lập thông tin về búa và gia tốc như hiển thị

Đối với ‘Input1’, kênh búa tác động, nhập thông tin sau vào các trường như trong Hình 6:

 • ChannelGroupId: Vibration
 • Point: Mục này là mô tả nơi búa va đập được áp dụng cho cấu trúc. Đây là một mục mô tả miễn phí, nơi mọi thứ có thể được nhập vào (trong ví dụ này: ‘hammer’). Nếu dữ liệu sẽ được sử dụng cho một hoạt ảnh phương thức, điểm phải được điền vào dưới dạng thành phần: số, ví dụ: table:1 hoặc frame:15
 • Direction: Các lựa chọn bao gồm + X, -X, + Y, -Y, + Z, -Z. Hướng chỉ cần thiết nếu dữ liệu FRF thu thập được sẽ được sử dụng trong một hoạt ảnh phương thức với hình dạng, nếu không nó có thể được đặt thành ‘None’
 • InputMode: If using an ICP or IEPE transducer, this field should be set to ‘ICP’. This means the Nếu sử dụng bộ chuyển đổi ICP hoặc IEPE, trường này phải được đặt thành ‘ICP’. Điều này có nghĩa là bộ chuyển đổi sẽ được hỗ trợ trực tiếp bởi lối vào SCADAS. Đầu dò do đó được nối trực tiếp vào frontend  mà không cần phải có bộ điều chỉnh tín hiệu bên ngoài
 • Measured Quantity: Force
 • Actual Sensitivity: Nhập giá trị hiệu chuẩn được tìm thấy trên bảng hiệu chuẩn. Đối với một va đập búa, sẽ được tính bằng đơn vị mV/N như trong Hình 7.

Hình 7: Giá trị độ nhạy của bộ chuyển đổi có thể được tìm thấy trên bảng hiệu chuẩn

Đối với ‘Input2’, accelerometer channel, nhập thông tin sau vào các trường như trong Hình 6:

 • ChannelGroupId: Vibration
 • Point: Mục này là mô tả về nơi gia tốc kế nằm trên cấu trúc. Đây là một mục mô tả miễn phí, nơi mọi thứ có thể được nhập vào (trong ví dụ này: ‘accel’).  Nếu dữ liệu sẽ được sử dụng cho một hoạt ảnh phương thức, điểm phải được điền vào dưới dạng thành phần: số, ví dụ: table:1 or frame:15
 • Direction: Các lựa chọn bao gồm + X, -X, + Y, -Y, + Z, -Z. Hướng chỉ cần thiết nếu dữ liệu FRF thu thập được sẽ được sử dụng trong một hoạt ảnh phương thức với hình dạng, nếu không nó có thể được đặt thành ‘None’
 • Multi-Channel: Khi sử dụng gia tốc ba trục, trường Multi-channel có thể được kích hoạt để giúp thiết lập các hướng dễ dàng hơn. Xem bài viết về cơ sở kiến thức ‘Cool Channel Setup Tricks for Accelerometers’
 • InputMode: Nếu sử dụng bộ chuyển đổi ICP hoặc IEPE, mục này phải được đặt thành ‘ICP’. Điều này có nghĩa là bộ chuyển đổi sẽ được hỗ trợ trực tiếp bởi đầu vào SCADAS. Đầu dò do đó được nối trực tiếp vào đầu vào mà không cần phải có bộ điều chỉnh tín hiệu bên ngoài
 • Measured Quantity: Acceleration
 • Actual Sensitivity: Nhập giá trị hiệu chuẩn được tìm thấy trên bảng hiệu chuẩn. Đối với gia tốc kế, đơn vị này sẽ được tính bằng đơn vị mV/g. Nếu gia tốc có chip dữ liệu điện tử đầu dò (TEDS) với giá trị hiệu chuẩn được lưu trữ trực tiếp trong nó, nó có thể được truy cập bằng cách chọn “Read Teds” ở góc trên bên phải như trong Hình 8.

Hình 8: TEDS cho phép đọc độ nhạy, số sêri, số model của gia tốc kế trực tiếp từ chip được nhúng vào bộ chuyển đổi

Đầu dò với tính năng TEDS giúp dễ dàng nhập giá trị hiệu chuẩn, số sê-ri, vv ngay cả khi gia tốc kế đã được lắp vào cấu trúc:

 1. Đổi ‘Channel Setup’ sang ‘Read TEDS’
 2. Nhấn nút ‘Refresh’
 3. Bất kỳ đầu dò TEDS nào xuất hiện trong danh sách
 4. Nhấn nút ‘INSERT’ ở cuối trang tính

Không phải tất cả các đầu dò đều có tính năng TEDS, hoặc nó có thể là tùy chọn khi order. Tất cả các giao diện LMS SCADAS đi kèm với khả năng đọc TEDS như một tính năng tiêu chuẩn.

Nguồn: siemens

(Còn nữa)

This post is also available in: enEnglish

Chia sẻ bài đăng này
  , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *