Hệ thống điều khiển rung và ứng dụng trong công nghiệp (Part 2)

Hệ thống điều khiển rung

Hệ thống điều khiển rung điển hình  bao gồm một vài các bộ phận khác nhau trong hình 4:

Hình 4: Các bộ phận của hệ thống điều khiển rung

Mỗi một bộ phận trong hệ thống điều khiển rung sẽ có một mục đích riêng biệt:

Vibration Controller:

  • PC với phần mềm LMS Test.Lab – Điều này được sử dụng để quản lý kiểm tra và xác định đầu ra cần thiết để tạo lại mức rung mong muốn.
  • Frontend (SCADAS) – Giao diện chuyển đổi được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu số và ngược lại, tín hiệu số được chuyển đổi từ máy đo gia tốc được đo và xem trên PC, tín hiệu tương tự được xuất ra bộ khuếch đại để tái tạo rung ở các mức cụ thể.

Shaker System

  • Amplifier – Nhận tín hiệu từ đầu vào và đầu vào vào máy lắc, tùy thuộc vào kích thước của máy lắc, kích thước của mục thử nghiệm và mức độ rung mục tiêu, có thể yêu cầu mức điện áp hoặc dòng điện cao.
  • Shaker – Động lực điện hoặc thiết bị thủy lực có khối lượng chuyển động để tái tạo rung. Hệ thống Shaker có các cấu hình khác nhau. Ví dụ, có các bảng lắc dọc và ngang để cho phép thử nghiệm ở các trục khác nhau hoặc hướng của sản phẩm (Hình 5).

Hình 5: Cấu hình máy điều khiển rung ngang (trái) và cấu hình máy điều khiển rung đứng (bên phải)

  • Multiple Input and Multiple Output – Shaker tables để thử nghiệm đồng thời nhiều trục, thay vì một trục tại một thời điểm. Một sản phẩm có thể được thử nghiệm theo hướng dọc, ngang và dọc đồng thời, thay vì chạy ba thử nghiệm khác nhau, một thử nghiệm có thể chạy với tiết kiệm thời gian gấp 3 lần.

Hình 6: Hệ thống máy rung MIMO 3 trục

  • Shaker Force Rating và Limits – Thông thường các máy lắc có một lực đánh giá dựa trên khối lượng đối tượng thử nghiệm tối đa, khối lượng phần ứng và gia tốc cần thiết. Shakers cũng có chuyển vị tối đa cho phép, vận tốc và tần số. Dựa trên kích thước thử nghiệm và mức độ rung yêu cầu, một máy lắc có giới hạn không phù hợp sẽ không thể tái tạo các mức độ rung yêu cầu.
  • Shaker Fixtures – Một bộ phận shaker cố định gắn kết chặt chẽ các vật thử với shaker, và giữ vật thử tại chỗ. Thông thường có một đầu giãn nở để phóng to bề mặt lắp của máy lắc. Lý tưởng nhất, cộng hưởng lớn đầu tiên phải ở trên tần số tối đa được kiểm tra (Hình 7).

Hình 7: Trái – Bàn rung mở rộng (sử dụng cho phương đứng), Phải – Hình ảnh biến dạng của bàn rung mở rộng thông qua phân tích phần tử hữu hạn (FEA)

Test Article and Transducers

Accelerometers

  • Control – Một hoặc nhiều gia tốc kế được giám sát và xác định là điều khiển để tạo lại các mức độ rung yêu cầu. Độ nhạy cần được lựa chọn cẩn thận dựa trên mức rung tối đa mong đợi. Thử nghiệm độ rung ở mức thấp có thể yêu cầu gia tốc 100 mV / g, trong khi thử nghiệm độ rung ở mức cao có thể yêu cầu gia tốc kế 10 mV / g. Chiều dài cáp cho đầu đo cũng cần được xem xét.
  • Measurement Channels – Được sử dụng để đo rung trên các phần quan trọng của cấu trúc. Thường được gọi là kênh phụ trợ.

1

This post is also available in: enEnglish

Chia sẻ bài đăng này
  , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *