Bộ giải pháp mô phỏng LMS Simcenter 3D

Manufacture: OXTS
SKU: Simcenter 3D

Bộ giải pháp mô phỏng LMS Simcenter 3D cung cấp một môi trường hợp nhất, đa mức, mở và có thể mở rộng cho mô phỏng 3D với khả năng liên kết với các quá trình thiết kế, mô phỏng 1D, thử nghiệm và quản lý dữ liệu. Simcenter 3D tăng tốc quá trình mô phỏng bằng cách kết hợp chỉnh sửa hình học hàng đầu, mô hình hoá mô phỏng kết hợp và các giải pháp đa lĩnh vực gắn với chuyên ngành công nghiệp. Các bộ giải thuật nhanh và chính xác hỗ trợ phân tích cấu trúc, âm học, dòng chảy, nhiệt, chuyển động, đa cấu trúc cũng như tối ưu hóa và mô phỏng đa vật lý.

Simcenter 3D đóng vai trò là một công cụ mô phỏng độc lập. Nó cũng có thể kết hợp với công cụ NX để mang lại bộ công cụ CAD/CAE hoàn chỉnh.


Xem thêm Brand OXTS


CÁC ƯU ĐIỂM

 • Dự đoán chính xác hiệu năng của sản phẩm
 • Nâng cao tính linh hoạt và thông lượng của người dùng
 • Môi trường xử lý tiền kỳ và hậu kỳ hoàn chỉnh
 • Mô phòng và tối ưu hoá đa khuôn mẫu
 • Các mô hình thông minh, hoàn chỉnh cho các sản phẩm phức tạp

Xử lý tiền kỳ/hậu kỳ nhanh và hiệu quả

Fast efficient pre-post

Simcenter 3D giảm đáng kể thời gian chuẩn bị, đánh giá và cập nhật mô hình mô phỏng.

Mô phỏng đa lĩnh vực chính xác

Accurate Multi-discipline Simulation

Simcenter 3D kết hợp đa lĩnh vực vào một môi trường để hợp lý hoá quá trình phát triển.

Môi trường mở và có thể mở rộng

Open and Extensible (durability wizard)

Simcenter 3D cho phép người dùng nắm bắt và tự động hoá quy trình CAE nhằm tăng tốc lưu chuyển và phân bố nguồn lực chuyên môn trong bộ máy người dùng.

Các giải pháp cho công nghiệp hàng không

Simcenter 3D Aero

Simcenter 3D hỗ trợ nhiều khả năng quan trọng cho công nghiệp hàng không như mô phỏng vật liệt hỗn hợp tuyến tính và phi tuyến.

Các giải pháp cho công nghiệp ô tô

Simcenter 3D Acoustic

Simcenter 3D giúp cho các hãng sản xuất ô tô tạo ra những chiếc xe êm ái, yên tĩnh hơn nhờ các mô phỏng rung, ồn và xóc (NVH).

Các giải pháp cho ngành điện tử

Simcenter 3D Thermal

Simcenter 3D hợp lý hoá đa dòng nhiệt để giúp các công ty điện tử dự đoán khả năng của hệ thống làm mát.

Các giải pháp cho ngành chế tạo máy

Machinery
Simcenter 3D cho phép người dùng mô phỏng đồng thời các mô hình điều khiển 1D kết hợp với mô phỏng 3D để chỉ ra hiệu quả của các bộ điều khiển sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cơ học và ngược lại.

Bộ giải pháp LMS Simcenter 3D bao gồm:

Xử lý tiền kỳ / hậu kỳ

Giúp giảm thời gian dành cho việc chuẩn bị các mô hình phân tích và dành nhiều thời gian hơn để đánh giá kết quả. Chuyển nhanh chóng dữ liệu hình học từ nhiều nguồn CAD khác nhau sang mô hình phân tích hoàn chỉnh, sẵn sàng cho bước tiếp theo bằng mô hình sử dụng các công cụ độc đáo cho:

 • Chỉnh sửa hình học CAE
 • Công cụ chia lưới tiên tiến
 • Quản lý tổ hợp phần tử hữu hạn
 • Các môi trường tương thích đa hệ thống CAE
 • Xử lý hậu kỳ kết quả mô phòng và báo cáo

Xem thêm ở đây > >

Phân tích cấu trúc

Mô phỏng chính xác các vấn đề về cấu trúc, bao gồm::

 • Phân tích tuyến tính và phi tuyến
 • Động lực học
 • Độ bền
 • Ồn, rung và xóc (NVH)

Xem thêm ở đây > >

Phân tích âm học

Simcenter giúp người dùng giảm thiểu tiếng ồn hoặc tối ưu chất lượng âm thanh của các thiết kế bằng cách mô phỏng bức xạ âm thanh bên trong và bên ngoài. Các công nghệ cho âm học của Simcenter 3D’ gồm:

 • Âm học phần tử hữu hạn
 • Âm học phân tử biên
 • Mô hình hoá âm học

Xem thêm ở đây > >

Phân tích vật liệu hỗn hợp

Simcenter 3D tăng tốc quá trình mô phỏng các vật liệu hỗn hợp ép lớp thông qua sự kết hợp giữa thiết kế vật liệu hỗ hợp, các giải thuật chính xác và quá trình xử lý hậu kỳ toàn diện. Phân tịch vật liệu hỗn hợp trong Simcenter 3D bao gồm:

 • Xử lý tiền kỳ và hậu kỳ hiệu quả cho vật liệu hỗn hợp
 • Các bộ giải thuật hàng đầu, mạnh mẽ
 • Mô phỏng gia tăng hư hỏng luỹ tiến
 • Mô phỏng quá trình sản xuất

Xem thêm ở đây > >

Phân tích nhiệt

Đánh giá các thông số nhiệt của sản phẩm của bạn sử dụng khả năng phân tích nhiệt hàng đầu cho:

 • Dẫn nhiệt
 • Đối lưu
 • Truyền nhiệt phức hợp (giữa chất rắn và chất lỏng)
 • Bức xạ
 • Mô hình hoá nhiệt

Xem thêm ở đây > >

Phân tích dòng chảy

Nhanh chóng tạo các miền vực chất lỏng cho các hình học phức tạp và thực hiện phân tích động lực học chất lỏng trên máy tính (CFD) để hiểu các hiệu ứng dòng chảy chất lỏng ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm, chẳng hạn như:

 • Dòng chảy nén
 • Dòng chảy không nén
 • Mạng chất lỏng 1D
 • Dòng chảy phi Niu-tơn
 • Mô hình hoá động lực học chất lỏng trên máy tính

Xem thêm ở đây > >

Mô phỏng chuyển động

Giúp có được cái nhìn chính xác hơn về hiệu suất sản phẩm thông qua sử dụng mô hình CAD thực để mô phỏng động lực học đa cấu trúc, bao gồm:

 • Khung cứng
 • Khung linh hoạt
 • Kiểm tra giao thoa
 • Đồng mô phỏng với các hệ thống điều khiển

Xem thêm ở đây > >

Đa vật lý

Sắp xếp hợp lý chuỗi công việc đa vật lý thông qua một môi trường đơn tích hợp làm giảm lỗi và tăng năng suất cho các mô phỏng kết hợp:

 • Nhiệt – Áp
 • Chất lỏng – Kết cấu
 • Nhiệt – Chất lỏng
 • Kết cấu – Âm học
 • Chuyển động – Kết cấu

Xem thêm ở đây > >

Tối ưu hoá kỹ thuật

Giảm trọng lượng của bộ phận hoặc kết hợp của các thông số một cách hợp lý để cải thiện hiệu năng sản phẩm thông qua các khả năng tối ưu hóa toàn diện như:

 • Tối ưu hoá mô hình
 • Tối ưu hoá tham số phần tử hữu hạn

Xem thêm ở đây > >

Dữ liệu mô phỏng & quản lý quá trình

Đảm bảo mô hình phân tích của bạn được cập nhật với thiết kế mới nhất và bạn biết được tình trạng và có khả năng truy tìm dữ liệu trong toàn bộ quá trình mô phỏng bằng:

 • Tính năng tích hợp Teamcenter
 • Theo dõi yêu cầu về hiệu suất

Xem thêm ở đây > >

Mô phỏng tự động hoá và khả năng mở rộng

Tăng khối lượng đầu ra từ nhóm mô phỏng và cải thiện sự linh hoạt của nhóm thông qua một môi trường mô phỏng thống nhất, có khả năng mở rộng mà nó có thể:

 • Nắm bắt và tự động hoá quá trình mô phỏng
 • Phân bổ theo các mức kỹ năng mô phỏng khác nhau

Xem thêm ở đây > >