Giải pháp thử nghiệm LMS Test.Xpress

SKU: LMS Test.Xpress

LMS Test.Xpress – Bộ phân tích âm thanh, độ bền và rung động

LMS Test.Xpress là một phần mềm phân tích âm thanh, độ bền và rung động kết hợp tính dễ sử dụng của một phần mềm phân tích truyền thống với hiệu suất cao và chất lượng đo lường của một hệ thống đo lường tiên tiến. Phần mềm phân tích tiếng ồn là một giải pháp tuyệt vời cho một loạt các rung động và tiêu chuẩn ISO âm thanh và bao gồm một giao diện dễ sử dụng.
Hệ thống LMS Test.Xpress là một trong những bộ phân tích mạnh nhất với tốc độ lấy mẫu lên đến 204,8 kHz trên mỗi kênh, độ phân giải 24 bit và dải động 150 dB – được gói gọn trong một hệ thống đầu cuối cực kỳ gọn nhẹ và chắc chắn. Phần mềm rất dễ hiểu và cung cấp năng suất tối ưu cho các loại công việc khác nhau như xử lý sự cố, công tác kiểm tra, thử nghiệm di động hoặc kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng. Phần mềm phân tích giải quyết tất cả các nhu cầu của ngành, từ sản xuất ô tô và hàng tiêu dùng cho đến các linh kiện máy móc và điện tử kinh doanh. Giao diện người dùng trực quan với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Phân tích FFT

LMS Test.Xpress FFT Analyzer offers real-time analysis of fast Fourier transform (FFT), power spectral density (PSD), cross powers, frequency response functions (FRFs), coherences and more. You can determine resonances, damping values and harmonic content from the frequency spectrum.

LMS Test.Xpress FFT Analyzer cung cấp phân tích theo thời gian thực của Hàm biển đổi Fournier nhanh (FFT), mật độ phổ năng lượng (PSD, công suất chéo, các hàm đáp ứng tần số (FRFs), sự gắn kết … Bạn có thể xác định điểm cộng hưởng, giá trị giảm rung và thành phần méo hài từ phổ tần số.

Thử nghiệm Modal bằng cách kích thích

LMS Test.Xpress Modal Impact Testing hỗ trợ đo đạc một cách dễ dàng và tương tác bằng cách sử dụng kích thích bằng búa theo các kỹ thuật kích thích trên toàn bộ vật mẫu hoặc kích thích tại vài vị trí cố định. Trình hướng dẫn hiệu chuẩn sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình hiệu chuẩn.

Bộ phân tích quãng âm

LMS Test.Xpress Octave Analyzer là công cụ lý tưởng cho việc sử lý các vấn đề về âm học. Bạn có thể sử dụng các chức năng lọc quãng âm để trung bình hoá hoặc theo dõi một kênh âm thanh nhất định.

Bộ đo mức âm tích hợp

LMS Test.Xpress Integrating Sound Level Meter có thể thay thế các bộ đo mức âm tích hợp. Nó hỗ trợ đầy đủ các chức năng của bộ đo mức âm trong khi thực hiện tính toán trên các kênh khác.

Đo công suất âm thanh theo tiêu chuẩn ISO

LMS Test.Xpress ISO Sound Power giúp cho việc kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO dễ dàng hơn. Toàn bộ quá trình đo tự động hoàn toàn và được bảo vệ bằng mật khẩu để đảm bảo tuân thủ theo quy trình đo kiểm ISO và giảm thiểu sai sót do người vận hành gây ra.

Đo mật độ âm thanh theo tiêu chuẩn ISO

LMS Test.Xpress ISO Sound Intensity hỗ trợ kiểm tra theo chứng nhạn ISO theo phương pháp điểm và phương pháp quét. Các kết quả quan trọng như các chỉ số trường ISO và các mức tính toán được trình bày dưới dạng bảng.

Kiểm nghiệm rung động đối với cơ thể người theo tiêu chuẩn ISO

Phần mềm LMS Test.Xpress ISO Human Body Vibration cung cấp thông tin phản hồi thời gian thực, các chỉ tiêu giá trị giới hạn, các vi phạm quy định của Ủy ban Châu Âu (EC) và giúp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận ISO 2631 và ISO 5349.

Bộ phân tích Order

LMS Test.Xpress Order Analyzer tính toán các bản đồ order, loại bỏ order đơn lẻ và mức tổng thể, lấy mẫu lại dữ liệu liên quan đến tốc độ vòng quay nhất định hoặc kênh tốc độ và cho thấy tất cả các hiện tượng liên quan đến tốc độ một cách rõ ràng.

Bộ phân tích độ bền

LMS Test.Xpress Durability Analyzer là một ứng dụng phần mềm được thiết lập chuyên dụng, hiệu chỉnh và xác nhận dữ liệu cho phép cấu hình hệ thống và cung cấp dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bộ ghi dữ liệu lưu lượng lớn

LMS Test.Xpress Throughput Recorder ghi trực tiếp dữ liệu vào đĩa và lưu trữ các chuỗi dữ liệu dài với băng thông cao đồng thời duy trì khả năng hiển thị dữ liệu và thao tác linh hoạt. Ghi dữ liệu lưu lượng lớn cũng có sẵn ở chế độ độc lập.