Phần mềm LMS Tecware cho thử nghiệm độ bền

SKU: LMS Tecware

Một yếu tố quan trọng cho kỹ thuật độ bền là hiểu biết chính xác về tải mà sản phẩm sẽ trải qua trong suốt vòng đời dự kiến. Dữ liệu tải thực tế là cần thiết để xác thực và tối ưu hóa sản phẩm ảo và thực. Phần mềm LMS Tecware là một bộ các giải pháp xử lý dữ liệu tải độ bền.Xử lý dữ liệu tải độ bền được thiết kế để thử nghiệm hiệu suất

Phần mềm LMS Tecware hợp lý hoá quá trình hợp nhất dữ liệu tải trọng, phân tích các đặc tính độ bền cụ thể và chuẩn bị dữ liệu cho các mô phỏng độ tin cậy, thực hiện các chiến dịch thử nghiệm trên thực địa và trên thiết bị thử mà không yêu cầu các lệnh bí hiểm hoặc các chương trình phức tạp. LMS Tecware cung cấp cho bạn những hiểu biết chính xác hơn về hiệu suất độ bền của các thiết kế sản phẩm mới trong suốt quá trình phát triển.

LMS Tecware tối ưu hiệu suất thử nghiệm bằng cách:

  • Cung cấp nhiều thông tin về kỹ thuật hơn từ dữ liệu thu được
  • Tăng khối lượng công việc phân tích
  • Giảm thiểu lỗi thông qua xử lý tự động
  • Giảm thời gian thử nghiệm mà không làm mất thông tin về trạng thái mỏi

Hợp nhất dữ liệu tải

LMS Tecware kiểm tra một cáh hiệu quả hàng GB dữ liệu thô từ các chiến dịch thu thập dữ liệu di động với tính xác thực dữ liệu theo thời gian, tự động phát hiện và hiệu chỉnh dị thường, tính năng phân tích hiệu quả và khả năng lập báo cáo mạnh mẽ.

Phân tích dữ liệu tải

LMS Tecware giúp các kỹ sư thử nghiệm đánh giá, định lượng và tối ưu hóa tiềm năng độ bền dữ liệu tải dựa trên số liệu thống kê, tính toán tần suất mỏi và phân tích tần số.

Phân tích mỏi chuyên sâu

LMS Tecware dự đoán chính xác tuổi thọ mỏi của bộ phận và giúp bạn tối ưu hoá hiệu suất mỏi của bộ phận sử dụng một loạt các phương pháp diễn giải dữ liệu độ bền đặc thù.

Kịch bản thử nghiệm độ bền nhanh hơn

LMS Tecware loại bỏ các sự kiện không gây hư hại khỏi quá trình đo lâu dài và tăng tốc các thử nghiệm hoặc mô phỏng độ bền giúp cho bạn có thể thử nghiệm nhiều biến thể hơn.

Lịch thử nghiệm độ bền tối ưu theo khách hàng

LMS Tecware, thông qua một thủ tục tối ưu hóa, tính toán sự kết hợp tối ưu các phần theo dõi thử nghiệm phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng về sự mỏi cơ học.