Ứng dụng của Concurrent’s real-time trong Hàng không vũ trụ và quốc phòng

Hàng không vũ trụ và quốc phòng Khi nhiệm vụ là đích đến và thất bại không bao giờ là sự lựa chọn, các tổ chức hàng không vũ trụ và quốc phòng trên toàn thế giới tìm đến hệ điều hành Concurrent’s real-time Linux, các công cụ phát triển và nền tảng phần cứng tích

Continue reading »

About NVH

Noise, vibration, and harshness (NVH), also known as noise and vibration (N&V), is the study and modification of the noise and vibration characteristics of vehicles, particularly cars and trucks. While noise and vibration can be readily measured, harshness is a subjective quality, and is measured either via “jury” evaluations, or with analytical tools that can

Continue reading »

Hardware-in-the-loop là gì?

Tổng Quan Hardware-in-the-loop (HIL) là một loại mô phỏng thời gian thực sử dụng phần cứng để mô phỏng vòng điều khiển. Sử dụng mô phỏng HIL để thử nghiệm thiết kế bộ điều khiển. Mô phỏng HIL cho thấy đáp ứng của bộ điều khiển, trong thời gian thực, với các kích thích ảo

Continue reading »

Giải pháp mô phỏng thời gian thực cho thiết kế, thử nghiệm và đào tạo.

Chuyển giao sản phẩm đúng thời gian và tiết kiệm ngân sách. Trong các ngành công nghiệp phát triển nhanh, theo hướng công nghệ, mô phỏng là chìa khóa để đưa các sản phẩm chất lượng cao ra thị trường nhanh hơn và với chi phí thấp hơn. Trên thực tế, nhiều công ty hàng

Continue reading »
Pages:1234567»